Skip to main content

Montáž 4 valcovej kalandrovacej linky


Beck & Pollitzer úspešne dokončil inštaláciu novej kalandrovacej linky pre veľkého klienta z gumárenského sektora v Nemecku. The Beck & Pollitzer Group v priebehu rokov nainštalovala pre svojich talianskych klientov mnoho liniek – kalandrov v rôznych krajinách.

Tím Beck & Pollitzer, ktorý bol prítomný počas inštalácie, zabezpečil, že strojové zariadenie bolo šikovne a bezpečne nainštalované v úplnej koordinácii so zástupcom zákazníka.

Hlavné zodpovednosti tímu spoločnosti Beck & Pollitzer boli mechanické, elektrické a potrubné inštalácie. Tie boli realizované pomocou vysokozdvižných vozíkov a zdvíhacích plošín, ako aj mobilných žeriavov.

30-členná posádka bola schopná zvládnuť všetky výzvy a vykonať montáž napriek niektorým prekážkam spôsobeným obmedzeniami COVID-19. Ale nakoniec vedenie a technické know-how tímu viedli k úspešnej inštalácii valcov.


    Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Všetky práva vyhradené.