Skip to main content

Aktuality

Rozsiahla inštalácia strojov


Úspešná inštalácia v regióne Krasnodar pre Beck & Pollitzer Rusko

Beck & Pollitzer Rusko dokončili rozsiahlu inštaláciu stroja v mliekarenskom závode v regióne Krasnodar pre veľkú nadnárodnú potravinu produktovej spoločnosti. Závod prešiel v roku 2011 modernou generálnou opravou a vyrábal rad renomovaných značiek mlieka.

Inštalácia si vyžadovala starostlivé nakladanie s priemyselnými materiálmi, ako sú ventilačné jednotky, elektrické skrine a glykolové chladiče, s ktorými tím odborne narábal. Tím bol tiež zodpovedný za inštaláciu potrubí, vzduchovodov a výparníkov.

Rozsah projektu bol obrovský, ale tím sa nezastavil pri inštaláciách. Elektrické práce a hydraulické testy boli tiež vykonané s ochrannou známkou Beck & Pollitzer.

Tento rôznorodý projekt mal obrovský úspech vďaka spoločnosti Beck &Pollitzer Rusko, ktorého odborné znalosti a dlhoročné skúsenosti s inštaláciou strojov umožnili rýchlu prácu na na projekte.


Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Všetky práva vyhradené.