Automobilový priemysel

Automobilový priemysel


V sektore automobilového priemyslu má spoločnosť Beck & Pollitzer dlhý zoznam renomovaných klientov, ktorý zahŕňa:
  • Poprední medzinárodní výrobcovia
  • Dodávatelia komponentov
  • Druhostupňoví dodávatelia komponentov
  • Pôvodní výrobcovia zariadení (OEMs)
Aj projekty inštalácie a relokácie malého rozsahu vyžadujú odborné zručnosti. My poskytujeme odborné zručnosti, vybavenie a skúsenosti aby sme realizovali projekty k Vašej spokojnosti

Prípadová štúdia

Presun montážnej linky do Mexika

Spoločnosť Beck & Pollitzer realizovala projekt v trvaní 2500 odpracovaných hodín, kde bolo našou úlohou relokácia montážnej linky z Maďarska do Mexika.
Zariadenie bolo navrhnuté pre montáž komponentov riadenia automobilov. Naša divízia bola zodpovedná za demontáž zariadenia v Maďarsku a následnú montáž v Mexiku. Toto zahŕňalo všetky mechanické a elektrikárske práce, ako aj detailné nastavenie pozícii a výšok jednotlivých zariadení.
Náš tím pracoval podľa striktného harmonogramu, čo bolo náročné kvôli zapojeniu mnohých spoločností do projektu. Máme za sebou úspešnú spoluprácu s viacerými tímami a taktiež s Maďarským a Mexickým veľvyslanectvom.
Ďalšou komplikáciou bolo počasie, regiónom sa prehnal hurikán a doprava a transport boli v omeškaní. Avšak, ani tieto extrémne okolnosti nezabránili tímu úspešne dokončiť projekt v stanovenom termíne a v rámci rozpočtu.

Striktný

harmonogram dodržaný

2,500

odpracovaných hodín

10,000

kilometrov relokačnej vzdialenosti
  • Výmena robotizovanej linky na podvozky


    Jeden z najväčších výrobcov automobilov nám zveril projekt na výmenu podvozkovej linky so štrnástimi kusmi robotov a desať kusov robotických základní na zvarovni v Českej republike. Projekt obmeny zahŕňal elektrickú a mechanickú demontáž, premiest…
  • Veľký medzinárodný logistický projekt


    Beck & Pollitzer Francúzsko realizovalo veľký medzinárodný logistický projekt pre renomovaného výrobcu automobilov. Cieľom bolo premiestniť celý model Tooling (formy a zápustky) zo Španielska do Ruska. Bol to náročný projekt – náš tím musel pr…

Nie ste si istí, ktoré riešenie je pre potreby Vášho podnikania najlepšie?

Latest Tweets

Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Všetky práva vyhradené.