Skip to main content

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci


Beck & Pollitzer považuje bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov a pracovníkov pracujúcich na projektoch našich klientov za svoju najvyššiu prioritu. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je súčasťou všetkého, čo robíme, od plánovania našej pracovnej činnosti až po procesy, ktoré každý deň používame.
Filozofiou spoločnosti Beck & Pollitzer je, že predchádzať je možné všetkým nehodám, bez ohľadu na miesto realizácie projektu, jeho rozsah alebo zložitosť. Za týmto účelom spoločnosť presadzuje kultúru podniku nulovej úrazovosti podporovanú aktívnym zapojením a vzdelávaním zamestnancov vo všetkých našich programoch BOZP, od vedúcich pracovníkov až po zamestnancov v prednej línii.
Bez ohľadu na to kde vo svete vykonávame našu činnosť môžeme hrdo prehlásiť, že všetky naše aktivity sa riadia našou jednotnou metodikou BOZP. Ako vedúci poskytovateľ služieb v oblasti strojárenských technológií machine installation, factory relocation and heavy machine moving, si stojíme za dodržiavaním našich bezpečnostných štandardov a opatrení s cieľom eliminácie potenciálneho vzniku nebezpečných situácií a časových sklzov v rámci projektov.
Beck & Pollitzer má tých najkvalifikovanejších zamestnancov vrátane kvalifikovaných a akreditovaných špecialistov, ktorí vykonávajú pravidelné expertízy na našich projektoch. To umožňuje našej spoločnosti zabezpečiť zdravie, bezpečnosť a komfort našich zamestnancov a ochrániť ostatných zamestnancov pri prácach na jednotlivých prevádzkach. Výsledkom každej expertízy je vypracované potvrdenie a prehlásenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pre nášho klienta. To jasne potvrdzuje, že bezpečnosť a zdravie sú našou top prioritou pri každom našom projekte.
Naši kvalifikovaní pracovníci preškolení v oblasti BOZP a projektové tímy inžinierov, elektrikárov, montérov, priemyslových a iných mechanikov dokážu skrátiť odstávky vo výrobe u našich zákazníkov vďaka bezpečnej a efektívnej realizácii projektov podľa tých najvyšších štandardov.
Systémy riadenia BOZP v spoločnosti Beck & Pollitzer prešli nezávislým auditom a sú akreditované externými globálnymi auditnými subjektami, ako je BSI a ich lokálne ekvivalenty. Tieto certifikáty dokazujú, aký veľký význam prikladáme bezpečnosti všetkým pracovníkom a priebežnému zlepšovaniu našich produktov a služieb.
Tím spoločnosti Beck & Pollitzer, ktorý tu pracoval, urobil vďaka svojím svedomitým a metodickým pracovným postupom vašej spoločnosti nanajvýš dobré meno. Bez váhania znovu využijeme vaše služby.

Náš záväzok o plnení pravidiel BOZP dokazujú:

  • Akreditácia podľa normy OHSAS 18001 a 45001 pre systémy riadenia BOZP a podľa ďalších subjektov daného odvetvia, napr. Achilles, Safe Contractor
  • Nezávislé uznanie od RoSPA, získanie ocenenia Gold Award v roku 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 spolu s udelením ocenenia za zásluhy Merit Award Britskou radou pre bezpečnosť (British Safety Council)
  • Neustály dôraz na udržanie nášho cieľa v podobe podniku s nulovou úrazovosťou prostredníctvom aktívneho zapojenia všetkých zamestnancov do iniciatív týkajúcich sa BOZP v rámci celej skupiny
  • Interní špecialisti na BOZP zameriavajúci sa na vytváranie a podporu firemných programov neustáleho zlepšovania a spolupracujúci s klientami tak, aby bolo možné ich projekty realizovať bezpečne a bez nehôd

    Nie ste si istí, ktoré riešenie sa pre potreby Vášho podnikania hodí najlepšie?


    Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Všetky práva vyhradené.