Skip to main content

Aktuality

5S v praxi: Ako využiť metódu 5S pre dosiahnutie štíhleho skladovania (Video)


5S v praxi: Ako využiť metódu 5S pre dosiahnutie štíhleho skladovania

Metódy 5S tvoria kľúčové postupy organizácie a štíhleho skladovania v spoločnosti Beck & Pollitzer. Metóda 5S pochádza z Japonska a pozostáva z 5 kľúčových postupov: Seiri (Vytrieď), Seiton (Usporiadaj), Seiso (Vyčisti), Seiketsu (Štandardizuj), Shisuke (Udržiavaj).

Ako sa môžete naučiť za použitia metódy 5S implementovať štíhle skladovanie vo vašom podnikaní? V tomto článku sme zhrnuli zopár jednoduchých trikov, ktoré vám pomôžu dosiahnuť štíhleho skladovania a naplno tak využívať potenciál vašich skladov.

Usporiadanie pracovného priestoru

Inštalácia dodatočného osvetlenia a umiestnenie tabúľ s rozmiestnením jednotlivých zón v rámci skladu vám pomôže ku kohézii jednotlivých zamestnancov a zabezpečí vyššiu mieru produktivity.

Zoraďte a označte zónu so zariadeniami na ochranu pred požiarom

Zóna s vybavením pre ochranu proti požiaru musí byť vždy prístupná. Zóna musí byť bez prekážok a nikdy nesmie byť použitá pre skladovanie akéhokoľvek materiálu. Ak sa budete riadiť princípmi 5S, získate organizovaný, prístupný pracovný priestor. Preto odolajte pokušeniu zapratať tento životne dôležitý priestor a zanedlho uvidíte benefity.

Označte všetky miesta, ktoré by mohli byť klasifikované ako zóny so zvýšeným nebezpečenstvom

Jasne označené miesta na podlahe zvýraznia vašim zamestnancom miesta, ktoré sú potenciálne nebezpečné. Sklady sa v poslednej dobe stali bezpečnejšími miestami na prácu, ale stále sa môžu pri práci vyskytnúť určité riziká, takžea jasným vyznačením nebezpečných miest v rámci skladovacích priestorov (farebné rozlíšenie / šrafovanie / čiary, označenie) zabezpečíte omnoho bezpečnejšie pracovné prostredie.

Usporiadajte miesto pre likvidáciu papierového odpadu

Štíhly sklad by mal byť bez akéhokoľvek neporiadku. Vytvorenie priestoru na skladovanie a následnú likvidáciu odpadového papiera pomôže znížiť hromadenie papiera v nežiaducich oblastiach okolo skladu, ako aj znížiť nebezpečenstvo pošmyknutia a zakopnutia. Táto oblasť by mala byť vybavená protipožiarnym zariadením na zabezpečenie požiarnej bezpečnosti.

Tabuľa 5S

Vytvorením tabule 5S môžete ľahšie docieliť zvýraznenie významu a požiadaviek na dodržiavanie princípov 5S, plánov a cieľov pre vašich zamestnancov. Táto tabuľa musí obsahovať všetky relevantné informácie pre vašich zamestnancov vrátane plánu skladu, nákresu pôdorysu skladu, časový harmonogram, požadované nadchádzajúce aktivity 5S, potrebné inštrukcie ako aj núdzové kontakty.

Ak budete dodržiavať tieto tipy na využívanie 5S v skladovaní, vaši zamestnanci sa budú cítiť komfortnejšie a budú sa tiež pozitívnejšie správať aj ku svojmu okoliu. Získate tiež oveľa bezpečnejšie a efektívnejšie skladovacie priestory a dosiahnete tiež výrazné zníženie nákladov na prevádzku svojich skladov.

Beck & Pollitzer Implementujte metodiku 5S vo všetkých svojich skladoch tak ako je to uvedené vo videu. Priechodný, usporiadaný pracovný priestor umožní vašim zamestnancom nerušene vykonávať svoju pracovnú činnosť. Zavedením clear plánovania a organizáciou podlahových priestorov vytvoríte štíhly, organizovaný a efektívny skladovací systém. Navyše získate bezpečné miesto pre prácu všetkých vašich zamestnancov. 5S skladovanie je hnacím motorom v spoločnosti Beck & Pollitzer, pri podpore a udržiavaní efektivity pracovných operácií.

 

Latest Tweets

Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Všetky práva vyhradené.