Skip to main content

Papierenský, Konzervárenský a Baliarenský priemysel

Papierenský, Konzervárenský a Baliarenský priemysel


Beck & Pollitzer má viac než 30 rokov skúseností v oblasti Papierenského, Konzervárenského a Baliarenského priemyslu. Naša spoločnosť zaisťuje komplexné riadenie projektu: okrem inštalácie, relokácie a prepravy strojov a zariadení taktiež zaisťujeme elektrické a mechanické prívody, ako aj inštalácie potrubí a špecializovaných dopravníkov.

Poskytujeme komplexné riadenie projektu a integrované služby, vrátane:

  • Inštalácia, relokácia a preprava
  • Elektrické a mechanické služby
  • Dodávatelia strojného vybavenia
  • Potrubie
  • Špecializovaná inštalácia dopravníkov

Prípadová štúdia

Premiestnenie troch koextrúznych liniek

Beck & Pollitzer zrealizoval náročný projekt relokácie pre výrobcu obalových materiálov. Projekt zahrňoval presun 3 koextrúznych liniek, spaľovne a troch tlačiarenských liniek z Nýřan do novej budovy v Dobřanech v Českej republike.
Náš tím demontoval zariadenia a prepravil ich do vzdialenosti 17km, aby ich opätovne zmontoval na novom mieste. Jednalo sa o 3 koextrúzne linky, oceľové konštrukcie i technologické časti, plus ďalšie elektrikárske a mechanické práce.
Projekt si vyžadoval takmer 6 mesiacov organizačnej a koordinačnej prípravy. Po zrealizovaní projektu náš tím pomáhal s uvedením stroja do prevádzky a nastavením parametrov výroby.
Za účelom splnenia tohto náročného harmonogramu stanoveného klientom pracovali pracovníci Beck & Pollitzer v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne, 7 dní v týždni, čo prinieslo vo výsledku 8 950 odpracovaných hodín.

18m

inštalačná výška

8,950

odpracované hodiny

Splnený

Striktný harmonogram dodržaný

Nie ste si istí, ktoré riešenie je pre potreby Vášho podnikania najlepšie?


Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Všetky práva vyhradené.