Skip to main content

Obalový průmysl

Obalový průmysl


Společnost Beck & Pollitzer má více než 30 let zkušeností v oblasti obalového průmyslu. Můžeme zajistit komplexní řízení projektu: od instalace strojního vybavení a přepravy a expedice, po elektrické a mechanické služby, potrubí a specializovaná dopravníková zařízení.

Nabízíme kompletní projektové řízení a integrované služby včetně:

  • Instalace, přesunu a přepravy
  • Elektrických a mechanických služeb
  • Dodavatelů zařízení
  • Potrubí
  • Instalací specializovaného dopravníku

Projektová studie

Přemístění tří koextruzních linek

Společnost Beck & Pollitzer dokončila náročný relokační projekt pro výrobce obalových materiálů. Projekt zahrnoval přesun 3 koextruzních linek, spalovny a tří tiskařských linek z Nýřan do nové budovy v Dobřanech v České republice.
Náš tým rozebral zařízení a přepravil je na vzdálenost 17 km, aby je smontoval na novém místě. Jednalo se o 3 koextruzní linky, ocelové konstrukce a technologické části plus elektrické a mechanické práce.
Projekt vyžadoval téměř 6 měsíců organizační a koordinační přípravy. Po dokončení tým pomáhal s uvedením do provozu a nastavením výroby.
Za účelem splnění náročného harmonogramu stanoveného klientem pracovala společnost Beck & Pollitzer v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, což činilo celkem 8 950 odpracovaných hodin.

18m

instalační výška

8,950

odpracovaných hodin

Striktní

harmonogram splněn

Nevíte přesně, které řešení se pro vaše podnikové potřeby hodí nejlépe?


Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Všechna práva vyhrazena.