Novinky

Komplexní průvodce automatizací skladů (video)

Kategorie:
Plně automatizovaný sklad – Úspěšná instalace automatizovaného skladu týmem Beck & Pollitzer pro závod na výrobu mléka. Jednou z hlavních výzev projektu byl omezený prostor – od nejvyššího bodu zakládacího jeřábu ke stropu místnosti bylo méně …

Odborníci na automatizaci skladů

Poptávka po našich odborných znalostech v oblasti automatizace skladů roste! Nastal čas rozmachu elektronického obchodování. Podniky vidí, že opakující se úkoly, které kdysi prováděli lidé, nyní dokončují stroje. A ve větším měřítku skladové spole…

Úspěšná elektroinstalace pro automatizovaný sklad

Automatizovaný sklad ve Warringtonu v severozápadní Anglii byl místem dalšího úspěšného projektu rozsáhlé průmyslové instalace společnosti Beck & Pollitzer. Toto zadání vyžadovalo instalaci kompletního elektrického řídicího systému na dopravní…

Úspěšná instalace jedné z největších automatických kartoték na světě

Společnosti Beck & Pollitzer se daří ve velkých výzvách a zakázka, kterou jsme získali v roce 2018, patřila mezi naše největší. Nejen z hlediska velikosti automatizovaného systému evidence, který jsme instalovali, ale také proto, že mnoho z 2 …

5S metoda: Jak používat 5S metodu k vytvoření štíhlého skladu (Video)

5S metoda: Jak použít 5s metodu k vytvoření štíhlého skladu. 5S metoda je základem organizační metody štíhlého skladování společnosti Beck & Pollitzer. 5S metoda pochází z Japonska a je nastíněna pěti klíčovými principy: Seiri (Řadit), Seiton…

Dlouholeté partnerství s přední strojírenskou společností

Dlouholeté partnerství s přední společností v oblasti automatizace a strojírenství a dodavatelem závodů pro e-mobilitu. Úspěšná spolupráce s naším globálním klientem začala v roce 2008. Níže jsou uvedeny tři příklady našich nedávných projektů, kte…

Instalace linky Shell body

Instalace linky Shell body nového hybridního automobilu Beck & Pollitzer Czech dokončil instalaci linky Shell body, kterou použije světový výrobce automobilů při výrobě nového hybridního vozu pro rok 2022. Náš oddaný tým pro klienta dokončil ř…

Signatář Globálního paktu OSN

Hrdý signatář Globálního paktu OSN Společnost Beck & Pollitzer jakožto odpovědný podnikatel, odhaluje své výsledky díky své oddanosti zdraví a bezpečnosti a důležitost, kterou klade na etické pracovní postupy. Nedávno jsme formálně deklarovali…

Instalace výrobní linky pro významného výrobce potravin v Indii

Beck & Pollitzer India úspěšně dokončila instalaci výrobní linky pro velkého mezinárodního výrobce potravin v Indii. Mezi poskytované služby patří stěhování těžké techniky až po kompletní vykládku, posun a montáž strojů. Náš tým také provedl v…

20leté výročí české pobočky

Dvojité oslavy pro náš český tým o letošních prázdninách Letošní prosinec přináší oslavy Vánoc nejen lidem v České republice. Český tým Beck & Pollitzer má další důvod, proč pozvednout skleničku, protože 19. prosince uplyne 20 let od otevření …
Nejnovější Tweety

Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Všechna práva vyhrazena.