Skip to main content

Informace o společnosti

Informace o společnosti


Beck & Pollitzer Czech spol. s r. o. Ovčárecká 1452 280 02 Kolín, Czech Republic
T: +420 321 800 047

Zapsán v Obchodním rejstříku jako společnost s ručením omezeným, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85658 IČO: 26492512

Nevíte přesně, které řešení se pro Vaše obchodní potřeby hodí nejlépe?

Nevíte přesně, které řešení se pro Vaše obchodní potřeby hodí nejlépe?


Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Všechna práva vyhrazena.