Skip to main content

Řízení projektů

Řízení projektů


Vedení stavby a stavební dozor
Každý velký či malý projekt přináší jedinečné výzvy. Tím, že společnost Beck & Pollitzer často vystupuje v roli vedoucího managera projektu a zároveň hlavního dodavatele, dokáže zajistit bezproblémovou a plynulou realizaci projektu. Dokážeme řídit jakýkoliv projekt na klíč, ať už se jedná o instalaci nových zařízení nebo relokaci stávajících.
Máme vlastní tým odborníků na řízení projektů, v případě potřeby doplněný o kvalifikované a prověřené dodavatele. Tito dodavatelé jsou vždy pod kontrolou našich projektových manažerů, což zaručuje jednotný přístup.
Plánování a kontrola projektů
Při realizaci desítek tisíc projektů jsme získali zkušenosti, díky kterým umíme vypracovat realistické a konkurenceschopné harmonogramy projektů. Ve spolupráci s projektovým týmem klienta pak zajišťujeme přípravu úspěšného projektu.
Společnost Beck & Pollitzer přistupuje k projektům inovativně a vždy hledá způsoby jak zlepšit svoje služby. Náš přístup mimo jiné zahrnuje projektovou kontrolní dokumentaci, sledující detailně průběh stávajících projektů a umožňující nám získané poznatky a zkušenosti vyhodnocovat. Tento postup je základem pro neustálé zlepšování u budoucích projektů.
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Naše projekty jsou řízeny dle zásad aktuálních systémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně předpisů CDM a postupů a norem relevantních a platných v jakékoliv zemi realizace projektu. Více informací o našem přístupu k bezpečnosti a ochraně zdraví najdete v částiBezpečnost a ochrana zdraví.
Tento úspěch byl možný díky absolutně profesionální a vynikající týmové práci společnosti Beck & Pollitzer… Žádná jiná firma by to nemohla zvládnout lépe.

Beck & Pollitzer má vynikající pověst v oblasti řízení projektů. Jsme odborníky na:

  • Velké a komplexní instalace výrobních technologií
  • Logisticky složité přesuny výrobních technologií
  • Zdvihy těžkých břemen a dopravu
  • Návrhy a plánování
  • Posouzení a omezení rizik
  • Plánování a vytváření harmonogramů
  • Plánování zdrojů – řízení pracovních sil
  • Znalost mezinárodního prostředí
  • Dodržování zásad Bezpečnost a ochrana zdraví

Projektová studie

Instalace tiskařského stroje Colorman

Společnost Beck & Pollitzer instalovala v německém Monschau tiskařský stroj Colorman. Vzhledem k mimořádným výzvám, které daná lokalita představovala, tento konkrétní projekt vyžadoval intenzivní vedení, kontrolu projektu a plánování. Ve snaze vypořádat se s těmito výzvami náš tým rozdělil projekt do dvou fází.
Tiskařský stroj byl sám o sobě instalován během první fáze. Vzhledem k tomu, že místo instalace bylo přístupné pouze přes přilehlou budovu, náš tým vybudoval rozsáhlý kolejový systém umožňující dopravu komponentů bez narušení provozu v okolí. Omezená výška znemožňovala použití tradičních metod a vybavení, proto tým navrhl na míru a vytvořil speciální zdvihací rámy a příslušenství.
V druhé fázi došlo k rozšíření tiskařského stroje o 2 tiskařské věže Colorman a skládací zařízení. Pro tuto instalaci byl vybudován přístup skrze stěnu budovy s použitím speciálně zkonstruované manipulační plošiny. Kvůli i nadále omezené světlé výšce bylo potřeba navrhnout a vybudovat další speciální manipulační zařízení, aby náš tým mohl příslušné části technologie zvednout a nainstalovat. Dále bylo kvůli umístění nástavby tiskařského stroje nezbytné dopravit součásti stroje do budovy v opačném pořadí, než v jaké bylo pro instalaci původně navrženo.

Komplexní

logistika a technologický postup

4

roky probíhající realizace

100%

spokojenost zákazníka

Nevíte přesně, které řešení se pro vaše podnikové potřeby hodí nejlépe?


Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Všechna práva vyhrazena.