Skip to main content

Projektový manažment

Projektový manažment


Dohľad a riadenie prác na prevádzkach
Každý projekt – veľký či malý – prináša so sebou osobité výzvy. Pri aktívnej spolupráci projektového manažéra a nášho zákazníka vie spoločnosť Beck & Pollitzer zabezpečiť, že každý projekt prebehne čo možno najhladšie. Sme schopní zabezpečiť projektové riadenie pre akýkoľvek projekt na kľúč z oblasti montáže, alebo relokácie výrobných zariadení.
Máme svoj vlastný tím expertov z oblasti projektového riadenia, ktorých často dopĺňame o ďalších špecializovaných subdodávateľov, Títo subdodávatelia pracujú pod neustálym dohľadom našich projektových manazérov, čo je garanciou uceleného a jednotného prístupu.
Plánovanie a projektový controlling
Naše skúsenosti, ktoré sme získali vďaka desiatkam tisíc úspešných projektov nám umožňujú vypracovať realistické a konkurencieschopné harmonogramy prác. Prispôsobujeme ich požiadavkám a potrebách našich zákazníkov, čo nám umožňuje uskutočňovať úspešné projekty.
Beck & Pollitzer využíva inovatívne prístupy v plánovaní a riadení projektov. Neustále hľadáme nové a nové spôsoby ako ešte viac zefektívniť naše služby. Náš prístup spočíva v príprave riadenej projektovej dokumentácie, ktorá sleduje jednotlivé kroky projektu a umožňuje nám pripravovať „lessons learned“ na základe skúseností . Tieto lekcie sú zdrojom neustáleho zlepšovania našich projektov.
Riadenie BOZP
Naše práce sa riadia štandardami BOZP vrátane aktuálnych nariadení CDM a lokálnymi ekvivalentami týchto postupov v prípade zahraničných projektov. Pre viac informácií o našom záväzku k riadeniu BOZP prosím navštivte sekciu Health & Safety.
Takýto úspech by nebol možný bez profesionálnej a výnimočnej tímovej práce v rámci kolektívu zamestnancov Beck & Pollitzer….. jednoducho neexistuje žiadna iná firma, ktorá by to mohla urobiť lepšie.

Spoločnosť Beck & Pollitzer má vynikajúcu povesť v oblasti projektového manažmentu. Naše postupy zahrňujú:

  • Veľké a komplexné inštalácie strojného zariadenia
  • Logisticky zložité presuny výrobných technológií
  • Zdvíhanie a preprava
  • Navrhovanie a plánovanie
  • Posúdenie a znižovanie rizík
  • Vytváranie programov a harmonogramov
  • Plánovanie zdrojov – riadenie pracovných síl
  • Spolupráca s klientami, ktorí hovoria rôznymi jazykmi
  • Dodržovanie zásad BOZP

Prípadová štúdia

Inštalácia tlačového stroja Colorman

Spoločnosť Beck & Pollitzer vykonala v nemeckom Monschau inštaláciu tlačového stroja Colorman. Vzhľadom k mimoriadnym výzvam, ktoré daná lokalita predstavovala, tento konkrétny projekt vyžadoval intenzívne vedenie na danom mieste, kontrolu projektu a plánovanie. V snahe vysporiadať sa s týmito výzvami náš tím rozdelil projekt do dvoch fáz.
Tlačový stroj namontovaný v rámci fázy 1. Keďže miesto bolo prístupné len cez priľahlú budovu, náš tím vybudoval rozsiahly systém koľajníc na prepravu komponentov bez narušenia činnosti okolitých priestorov. Obmedzená výška znemožňovala používanie tradičných metód a zariadení, takže náš tím namiesto toho navrhol a vytvoril špeciálne zdvíhacie rámy a prídavné zariadenia na mieru.
Druhá fáza spočívala v rozšírení lisu o 2 veže Colorman a prepážky. Tentoraz náš tím získal prístup cez bočnú stranu budovy a navrhol tak ďalšiu nosnú plošinu. Pokračujúce obmedzenia v rámci pracovnej výšky znamenali, že bolo potrebné navrhnúť a postaviť ďalšie špeciálne vybavenie, aby tím mohol zdvihnúť jednotlivé komponenty. Okrem toho bolo vzhľadom na polohu lisovacej nadstavby potrebné dopraviť jednotlivé lisovacie prvky do budovy v opačnom poradí.

Zložitý

komplexná logistika a metódy

4

trvanie v rokoch

100%

spokojnosť klienta

Nie ste si istí, ktoré riešenie sa pre potreby Vášho podnikania hodí najlepšie?


Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Všetky práva vyhradené.