Skip to main content

Špecializované služby

Špecializované služby


Metrológia / laserové meranie
Presnosť je dôležitým aspektom našich montážnych služieb. Beck & Pollitzer zabezpečuje metrológiu (laserové meranie) s cieľom zaistiť, aby všetky projekty akokoľvek náročné, boli realizované presne a rýchlo.
S použitím vlastných interných zdrojov vykonávame označovanie podláh, pozíciovanie, meranie a vyrovnávanie. Využívanie metód laserového merania zaručuje absolútnu presnosť od začiatku projektu až po finálne úpravy na konci projektu.
Servisná podpora
Beck & Pollitzer je preferovaným dodávateľom služieb pre radu výrobcov originálneho vybavenia (OEM). V spolupráci s nimi vykonávame všetky úpravy, ktoré sú vo fáze inštalácie potrebné.
Okrem úpravy strojov ponúkame špecializované služby údržby strojného zariadenia. Uvedené zahrňuje odstavenie a opätovné uvedenie počítačom riadených strojov (CNC) a výrobných liniek do prevádzky. Ďalej poskytujeme služby ako vyhľadávanie porúch, testovanie obrábacích strojov systémom Renishaw BallBar a kontroly presnosti.
Podpora pri uvedení do prevádzky
S cieľom zaručiť, aby všetky komponenty spĺňali očakávania, poskytuje Beck & Pollitzer podporu pri uvedení do prevádzky. Prostredníctvom programu kontrol, skúšok nanečisto a overovania zaručujeme, že všetko, čo inštalujeme, spĺňa výrobné ciele. To zahrňuje všetko od testovania jednotlivých nástrojov po komplexné kontroly celých modulov, subsystémov a systémov. Projekt predáme klientovi až vo chvíli, keď sme s jeho finalizáciou úplne spokojní.
Veľmi na nás zapôsobila vysoká úroveň služieb poskytovaných tímom spoločnosti Beck & Pollitzer priamo na pracovisku. Každý presne vedel, čo má robiť, a odvádzal skvelú prácu.

Špecializované služby spoločnosti Beck & Pollitzer zahrňujú:

  • Služby precíznej inštalácie za použitia metrológie a laserového merania
  • Špecializovaná úprava strojného vybavenia pre originálnych výrobcov dielov
  • Servisná podpora, vrátane vyraďovania z prevádzky
  • Podpora pri uvedení do prevádzky a verifikačné skúšky
  • Inštalácia nových zariadení
  • Medzinárodné relokácie
  • Dodržovanie zásad BOZP

Prípadová štúdia

Inštalácia zariadenia pre liečbu protónovým žiarením

Spoločnosť Beck & Pollitzer vykonala v španielskom Madride inštaláciu systému pre liečbu protónovým žiarením. Išlo o zariadenie pre veľkú globálnu spoločnosť pôsobiacu v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktoré bolo ako prvé svojho druhu inštalované pre túto spoločnosť v Európe.
Rozsah prác zahrňoval inštaláciu jednotlivých komponentov – ožarovne, urýchľovača a rozvodne. Tím bol zodpovedný za vyloženie viac než 220 ton zariadení a komponentov, čo vyžadovalo použitie 400-tonových žeriavov prepravujúcich zariadenia strechou budovy.
Pre tento projekt bola prvoradá presnosť a spoločnosť Beck & Pollitzer mala za úlohu vykonať inštaláciu a presné rozostavenie zariadenia. Tím taktiež vykonával inštaláciu potrubia, elektrických rozvodov a prístrojového vybavenia, čo vyžadovalo položenie viac než 40 kilometrov káblov.
Išlo o náročný projekt, preto tím spoločnosti Beck & Pollitzer zahrňoval skúsených vedúcich pracovníkov, supervízorov a odborníkov dohliadajúcich na kvalitu, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Vďaka ich odborným znalostiam bol projekt dokončený v súlade s plánom a splnil vysoké očakávania klienta v oblasti kontroly kvality.

Nová

technológia a špičkové zariadenie

Projekt

projekt na kľúč

Vysoké

Očakávania kontroly kvality splnené

Nie ste si istí, ktoré riešenie sa pre potreby Vášho podnikania hodí najlepšie?


Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Všetky práva vyhradené.