Skip to main content

Usługi specjalistyczne

Usługi specjalistyczne


Metrologia / Śledzenie metrologiczne / laserowe
Dokładność jest kluczowym elementem usług instalacyjnych. Beck & Pollitzer zapewnia usługi z zakresu metrologii (śledzenie laserowe), dając tym samym pewność, że wszystkie projekty – nawet złożone – zostaną ukończone z najwyższą starannością i na czas.
W zakresie naszych usług znajduje się znakowanie powierzchni, jej wyrównywanie, pomiary i poziomowanie. Nasze umiejętności w zakresie śledzenia laserowego pozwalają zagwarantować dokładność punktową od etapu wstępnego projektu, aż po ostateczne korekty.
Wsparcie przy utrzymaniu ruchu
Beck & Pollitzer jest preferowanym dostawcą usług dla wielu producentów oryginalnego sprzętu (OEM). Współpracujemy z nimi wprowadzając zmiany konieczne na etapie instalacji.
Oprócz modyfikacji maszyn oferujemy specjalistyczne usługi konserwacji maszyn. Obejmują one wycofanie z eksploatacji i ponowne uruchomienie maszyn i linii produkcyjnych sterowanych CNC. Świadczymy także usługi wykrywania usterek, Renishaw BallBar i kontrole dokładności.
Wsparcie przy uruchomieniu
Aby upewnić się, że wszystkie elementy spełniają oczekiwania, Beck & Pollitzer zapewnia wsparcie przy uruchomieniu. Dzięki programowi przeglądów, testom funkcjonalności poszczególnych elementów i weryfikacji gwarantujemy, że wszystko, co instalujemy, spełnia cele produkcyjne. Zakres takich prac jest kompleksowy i obejmuje pojedyncze testy przyrządów po złożone kontrole całych modułów, podsystemów i systemów. Tylko po całkowitej akceptacji przez nasz zespół kontrolny możemy zamknąć projekt podpisaniem przez klienta protokołu zakończenia prac.
Jesteśmy pod wrażeniem wysokiego poziomu obsługi ze strony zespołu Beck & Pollitzer. Wszyscy pracownicy doskonale wiedzieli, jaką rolę pełnią i dzięki temu osiągnęli znakomity wynik prac.

Usługi specjalistyczne Beck & Pollitzer obejmują:

  • Precyzyjne usługi instalacyjne z wykorzystaniem metrologii i śledzenia laserowego
  • Specjalistyczna modyfikacja maszyn dla producentów OEM
  • Wsparcie utrzymania ruchu, w tym wycofanie z eksploatacji
  • Wsparcie podczas uruchomienia
  • Instalacje nowego sprzętu
  • Relokacje międzynarodowe
  • Prace zgodne z zasadami BHP

Opis projektu

Instalacja linii terapii wiązką protonową

Beck & Pollitzer wykonał instalację linii terapii wiązką protonową w Madrycie, w Hiszpanii. Instalacja była wykonana dla globalnego giganta w branży opieki zdrowotnej i była pierwszą tego typu instalacją dla firmy w Europie.
Prace były prowadzone w rozdzielniach elektrycznych oraz w pomieszczeniach szaf elektrycznych. Zespół był odpowiedzialny za rozładowanie ponad 220 ton sprzętu, co wymagało użycia 400-tonowych dźwigów, a rozładunek mógł odbyć się wyłącznie przez dach budynku.
Ogromne znaczenie dla powodzenia projektu miała dokładność, a nasza firma była odpowiedzialna za instalację i precyzyjne ustawienie sprzętu. Nasz zespół zajął się również pracami związanymi z orurowaniem, instalacjami elektrycznymi i oprzyrządowaniem. Do celów uruchomienia maszyn zainstalowano ponad 40 km kabli.
Projekt był bardzo wymagający. Zespół Beck & Pollitzer wykazał się ogromnym doświadczeniem i składał się ze specjalistów: kierowników budowy, kierowników ds. jakości oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki ich specjalistycznej wiedzy projekt został ukończony zgodnie z harmonogramem i spełnił wysokie oczekiwania klienta dotyczące kontroli jakości.

Nowa

technologia i nowoczesny sprzęt

Kompleksowy

projekt pod klucz

Spełniono

wysokie oczekiwania dotyczące kontroli jakości

Nie masz pewności, które rozwiązanie będzie dla Ciebie najlepsze?


Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.