Skip to main content

Speciální služby

Speciální služby


Metrologie / laserové měření
Přesnost je důležitým aspektem instalačních služeb. Beck & Pollitzer poskytuje metrologii (laserové měření) s cílem zajistit, aby všechny projekty, ať už jsou jakkoliv náročné, byly realizovány přesně a rychle.
S použitím vlastních zdrojů provádíme značení podlahy, vyrovnání, měření a nivelace. Používáme laserové měření, tím zaručujeme naprostou přesnost od zahájení projektu až po konečné úpravy.
Servisní podpora
Beck & Pollitzer je vyhledávaným dodavatelem služeb pro řadu výrobců originálního zařízení (OEM). Ve spolupráci s nimi provádíme veškeré úpravy, které jsou ve fázi instalace potřeba.
Kromě úpravy strojů nabízíme specializované služby údržby strojního zařízení. Uvedené zahrnuje odstavení a opětovné uvedení počítačem řízených (CNC) strojů a výrobních linek do provozu. Dále poskytujeme služby jako vyhledávání závad, testování obráběcích strojů systémem Renishaw BallBar a kontroly přesnosti.
Podpora při uvádění do provozu
S cílem zajistit, aby všechny komponenty splňovaly očekávání, poskytuje Beck & Pollitzer podporu při uvádění do provozu. Prostřednictvím programu kontrol, nevýrobních zkoušek a ověřování zaručujeme, že vše, co instalujeme, splňuje požadované parametry výroby. To zahrnuje vše od testování jednotlivých přístrojů a strojů až po komplexní kontroly celých modulů, subsystémů a systémů. Projekt předáme klientovi teprve ve chvíli, kdy jsme zcela spokojeni.
Velmi na nás zapůsobila vysoká kvalita služeb poskytovaných týmem společnosti Beck & Pollitzer přímo na místě, každý přesně věděl, co má dělat, a odváděl skvělou práci.

Specializované služby společnosti Beck & Pollitzer zahrnují:

  • Služby přesné instalace za použití metrologie a laserového měření
  • Specializovanou úpravu strojního vybavení pro výrobce originálních dílů
  • Servisní podporu, včetně odstavení z provozu
  • Podporu při uvádění do provozu a ověřovací kontroly
  • Instalace nových zařízení
  • Mezinárodní relokace
  • Dodržování zásad Bezpečnost a ochrana zdraví

Projektové studie

Instalace zařízení pro léčbu protonovým zářením

Společnost Beck & Pollitzer instalovala ve španělském Madridu systém pro léčbu protonovým zářením. Jednalo se o zařízení pro velkou mezinárodní společnost působící v oblasti zdravotní péče. Toto zařízení bylo prvním svého druhu instalovaným pro tuto společnost v Evropě.
Rozsah prací zahrnoval ozařovnu, místnost akcelerátoru a rozvodnu. Tým byl zodpovědný za vyložení více než 220 tun zařízení, což vyžadovalo použití 400t jeřábů dopravujících zařízení střechou budovy.
Přesnost byla u tohoto projektu prvořadá a společnost Beck & Pollitzer měla za úkol provést instalaci a přesné ustavení zařízení. Tým rovněž prováděl instalaci potrubí, elektrických rozvodů a přístrojového vybavení, což vyžadovalo položení více než 40 kilometrů kabelů.
Jednalo se o náročný projekt, proto tým společnosti Beck & Pollitzer tvořili zkušení vedoucí pracovníci, stavbyvedoucí a odborníci dohlížející na kvalitu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Díky jejich odborným znalostem byl projekt dokončen v souladu s harmonogramem a splnil vysoká očekávání klienta v oblasti kontroly kvality.

Nová

technologie a špičkové zařízení

Kompletní

projekt na klíč

Vysoká

očekávání v oblasti kontroly kvality splněna

Nevíte přesně, které řešení se pro vaše podnikové potřeby hodí nejlépe?


Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Všechna práva vyhrazena.