Skip to main content

Zásady ochrany osobních údajů

Úvod


Tyto zásady ochrany osobních údajů vydává skupina společností Beck & Pollitzer (dále společně jen „Beck & Pollitzer“, „B&P“, „my“, „nás“ nebo „naše“), která zahrnuje Beck & Pollitzer Ltd a související společnosti. Respektujeme Vaše osobní soukromí a vážíme si důvěrnosti informací, které nám poskytujete. Beck & Pollitzer se zavazuje dodržovat veškeré zákony o ochraně údajů a soukromí.

O nás


Beck & Pollitzer poskytuje komplexní inženýrské služby všem výrobním a průmyslovým odvětvím, lokálně i mezinárodně. Máme kanceláře a zázemí v 18ti zemích. Centrála společnosti Beck a Pollitzer Group sídlí ve Velké Británii. Beck & Pollitzer Ltd je registrována u britského komisaře pro informace pod registračním číslem Z1334765.

Náš závazek k ochraně soukromí


Tyto zásady ochrany osobních údajů poskytují informace o tom, jak společnost Beck & Pollitzer zpracovává osobní údaje prostřednictvím našich webových stránek, beck-pollitzer.com a našich globálních webových stránek („webové stránky“). Pokud nám poskytnete osobní údaje prostřednictvím našich webových stránek nebo jiným způsobem, budeme shromažďovat, používat a zveřejňovat Vaše osobní údaje způsobem, který je v souladu se zákony zemí, ve kterých podnikáme. Účelem těchto zásad je umožnit Vám pochopit, jakým způsobem to děláme, a pomoci Vám při přijímání informovaných rozhodnutí, když nám poskytnete osobní údaje. Než nám poskytnete jakékoli osobní údaje, pečlivě si přečtěte tyto zásady a potvrďte je, čímž vyjádříte souhlas s použitím Vašich údajů v souladu s těmito zásadami. Používáním našich webových stránek vyjadřujete svůj trvalý souhlas s těmito zásadami a souhlas se shromažďováním a používáním Vašich informací, jak je popsáno v těchto zásadách. V některých zemích od Vás nebudeme shromažďovat osobní údaje, pokud jste s tím výslovně nesouhlasili (například přijetím těchto zásad ochrany osobních údajů nebo prostřednictvím elektronického zaškrtávacího políčka nebo jiných podobných opatření, jak to vyžaduje místní ochrana soukromí a údajů) zákony).
Tyto zásady ochrany osobních údajů poskytují informace o tom, jak společnost Beck & Pollitzer zpracovává osobní údaje prostřednictvím našich webových stránek, beck-pollitzer.com. Pokud nesouhlasíte s jakýmkoli ustanovením těchto zásad, nepoužívejte prosím naše webové stránky a informujte nás o svých obavách. Nemusíte nám poskytovat své osobní údaje, ale pokud tak neučiníte, mohou existovat omezení služeb, které Vám můžeme prostřednictvím našich webových stránek poskytnout.

Osobní informace, které shromažďujeme


 • Pokud používáte naše webové stránky, můžeme shromažďovat a zaznamenávat Vaše osobní údaje (které mohou zahrnovat Vaše jméno, e-mailovou adresu, poštovní adresu, telefonní čísla atd.) několika způsoby: informace, které nám můžete poskytnout, když vyplníte online formulář nebo registraci prostřednictvím webových stránek.
 • Informace, které byste mohli poskytnout, pokud nás kontaktujete s dotazem na informace na našich webových stránkách, při nahlášení problému nebo pokud nám napíšete ohledně Vašeho problému.
 • Informace, které můžete poskytnout při registraci k získání informací nebo služeb.
 • Informace o způsobu Vašeho navigování na webové stránky a v rámci nich a o zdrojích informací, které získáváte.

Využití informací


Beck & Pollitzer použije Vaše osobní údaje způsoby, které jsou kompatibilní s účely, pro které byly poskytnuty nebo shromážděny. Vaše osobní údaje použijeme:
 • nebo naše interní obchodní účely, včetně například zlepšování našich webových stránek a operací;
 • plnění objednávek nebo požadavků;
 • pro administrativní účely; a
 • za účelem vyhovění jakémukoli zákonu nebo soudnímu příkazu.
Ačkoli neprodáváme ani nesdílíme žádné informace o jednotlivých uživatelích, mohli bychom sdílet neosobní agregované statistické (skupinové) údaje o vzorcích návštěvnosti našich stránek s partnery nebo jinými stranami.
Vaše údaje můžeme také použít k tomu, abychom Vám poskytli informace o veškerých souvisejících službách, které by Vás mohli zajímat, pouze za předpokaldu, že k tomu máme Vaše svolení.

Zveřejnění údajů


Vaše osobní údaje poskytneme našim dodavatelům, zástupcům a subdodavatelům pouze v případě, pokud jsou například nezbytné pro splnění objednávek nebo požadavků pro naplnění našich dalších povinností. Tyto třetí strany mohou používat Vaše údaje pouze pro účely provádění nebo usnadnění našich služeb. Pokud jsou osobní údaje zveřejňovány mimo společnost Beck & Pollitzer, v případě potřeby zavedeme konkrétní omezení schopnosti dotčených třetích stran používat a zveřejňovat osobní údaje a budeme striktně vyžadovat, aby tyto třetí strany dodržovaly stejná pravidla ochrany osobních údajů jako Beck & Pollitzer.

Přenos údajů


Jelikož působíme prostřednictvím globální sítě firemních poboček, může být nutné převést Vaše údaje do země mimo zemi, kde byly původně shromážděny, nebo mimo zemi Vašeho bydliště nebo státní příslušnosti.
Protože zákony na ochranu osobních údajů v jiných zemích nemusí být rovnocenné zákonům ve Vaší domovské zemi, přijímáme opatření k přenosu údajů do jiné země pouze tehdy, když jsme přesvědčeni, že existuje přiměřená úroveň ochrany k ochraně jakýchkoli informací uchovávaných v dané zemi nebo poskytovatele služeb. Jednáme vždy v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Pokud to vyžadují platné zákony, přijmeme opatření k zajištění toho, aby osobní údaje zpracovávané v jiných zemích získaly alespoň stejnou úroveň ochrany, jaká je poskytována ve Vaší domovské zemi.
Výjimečně se může se stát, že budeme povinni sdělit informace o Vás orgánům činným v trestním řízení, agenturám nebo třetím stranám na základě zákonného požadavku nebo soudního příkazu. Při odpovídání na takové žádosti jednáme odpovědně a zohledňujeme Vaše zájmy.

Bezpečnost


Přijmeme adekvátní opatření k ochraně osobních údajů, které uchováváme, před ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem, prozrazením, pozměněním a zničením. Měli byste si však být vědomi, že komunikace přes internet není bezpečná a nepřijímáme žádnou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí, která vzniknou v důsledku okolností mimo naši přiměřenou kontrolu.

Vedení záznamů


Beck & Pollitzer uchovává záznamy tak dlouho, jak je dáno příslušnými právními, daňovými a účetními požadavky. Tam, kde Vaše údaje již nejsou požadovány, zajistíme, aby byly zlikvidovány bezpečným způsobem.

Soubory cookies a souhlasy


 • Nezbytně nutné soubory cookies
  Tyto soubory cookies jsou nezbytné, aby Vám umožnily pohybovat se po webových stránkách a používat všechny jejich funkce. Pokud tyto soubory cookies odstraníte nebo deaktivujete, nemůžeme zaručit, že budete moci plně využít naše webové stránky nebo využívat všechny naše bezpečnostní funkce.
 • Provozní soubory cookies
  Provozní soubory cookies shromažďují informace o tom, jak návštěvníci používají naše webové stránky. Umožňují nám rozpoznat a spočítat počet návštěvníků a vidět, jak se návštěvníci pohybují po našich webových stránkách, a mohou například analyzovat, jak návštěvníci používají naše webové stránky; a zaznamenat všechny chyby, které se vyskytnou. Provozní cookies neshromažďují žádné informace, které by Vás mohly identifikovat.
 • Funkční soubory cookies
  Tyto soubory cookies se používají k poskytování služeb nebo k zapamatování Vašich rozhodnutí, abychom pro Vás mohli přizpůsobit náš obsah (například zapamatováním vašeho výběru jazyka nebo oblasti). Tyto informace používáme k přizpůsobení Vašeho zážitku z našich webových stránek tak, aby vyhovovaly Vašim preferencím pro rozložení obsahu, velikost textu atd. Tyto soubory cookies můžete spravovat pomocí nastavení svého prohlížeče. Pokud je však zablokujete, nebudeme Vám schopni nabídnout určité služby, které jste si vybrali.
 • Cílené soubory cookies
  Tyto soubory cookies zaznamenávají skutečnost, že jste navštívili naše webové stránky, včetně toho, které webové stránky jste navštívili a které odkazy jste sledovali. Tyto informace používáme k tomu, aby naše webové stránky byly relevantní pro Vaše zájmy. Vezměte prosím na vědomí, že veškerá přímá komunikace bude probíhat v souladu s zásadami ochrany osobních údajů a veškerými preferencemi, které jste poskytli ohledně přijímání přímých marketingových sdělení. Tyto soubory cookies můžete spravovat pomocí nastavení svého prohlížeče; pokud je však zablokujete, možná vám nebudeme schopni nabídnout určité funkce na webových stránkách.
Většina prohlížečů má ve výchozím nastavení povoleny soubory cookies, ale vy můžete nastavení souborů cookies změnit a to v nabídce „možnosti“ nebo „předvolby“ Vašeho internetového prohlížeče. Můžete blokovat jakékoli soubory cookies z libovolného webu aktivací nastavení ve Vašem prohlížeči, které Vám umožní odmítnout nastavení některých nebo všech souborů cookies. Pokud však zablokujete všechny soubory cookies, může se stát, že nebudete mít přístup na všechny naše webové stránky nebo jejich část. Nastavení prohlížeče můžete také použít k odstranění souborů cookies. Další informace o tom, jak zakázat soubory cookies ve svém prohlížeči, naleznete na www.allaboutcookies.org .

Odkazy z/na jiné stránky


Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky provozované třetími stranami. Jiné webové stránky mohou také odkazovat na naše webové stránky. Neneseme odpovědnost za postupy ochrany osobních údajů ani za obsah těchto jiných webových stránek.

Dotazy a získání kopie Vašich osobních údajů


Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad, chcete-li získat kopii osobních údajů, které o Vás máme, nebo pokud byste chtěli zkontrolovat, opravit, aktualizovat nebo vymazat Vaše osobní údaje, obraťte se na místního HR nebo pošlete svůj požadavek poštou do Corporate Communications, Beck & Pollitzer, Burnham Road, Dartford, Kent, DA1 5BD Velká Británie.

Změny zásad


Beck & Pollitzer si vyhrazuje právo tyto zásady čas od času změnit nebo upravit. Proto Vám doporučujeme tyto zásady pravidelně kontrolovat. Vaše další používání našich webových stránek po zveřejnění změn těchto zásad bude znamenat Váš automatický souhlas.
Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy přezkoumány 21. května 2018 a seznámit byste se s nimi měli současně s Oznámením o spravedlivém zpracování.

Nevíte přesně, které řešení se pro Vaše obchodní potřeby hodí nejlépe?


Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Všechna práva vyhrazena.