Skip to main content

Zásady ochrany osobných údajov

Úvod


Tieto zásady ochrany osobných údajov vydáva skupina spoločností (Beck & Pollitzer (ďalej len „Beck & Pollitzer“, „B&P“, „my“, „nás“, alebo „naše“), ktorá zahŕňa Beck & Pollitzer Ltd a súvisiace spoločnosti. Rešpektujeme Vaše osobné súkromie a vážime si dôvernosť informácií, ktoré nám poskytujete. Beck & Pollitzer sa zaväzuje dodržiavať príslušné zákony o ochrane údajov a súkromia.

O nás


Beck & Pollitzer poskytuje komplexné inžinierske služby všetkým výrobným a priemyselným odvetviam, lokálne aj medzinárodne. Máme kancelárie a zariadenia v 18 krajinách sveta. Centrála spoločnosti Beck a Pollitzer Group sídli v Spojenom kráľovstve. Beck & Pollitzer Ltd je registrovaná u informačného komisára Spojeného kráľovstva pod registračným číslom Z1334765.

Náš záväzok k ochrane súkromia


Tieto zásady ochrany osobných údajov poskytujú informácie o tom, ako spoločnosť Beck & Pollitzer spracováva osobné údaje prostredníctvom našich webových stránok, beck-pollitzer.com a našich globálnych webových stránok (webové stránky“). Pokiaľ nám poskytnete osobné údaje prostredníctvom našich webových stránok alebo iným spôsobom, budeme zhromažďovať, používať a zverejňovať vaše osobné údaje spôsobom, ktorý je v súlade so zákonmi krajín, v ktorých pôsobíme. Účelom týchto zásad je vysvetliť vám naše postupy a pomôcť vám pri informovaných rozhodnutiach pri poskytovaní osobných údajov. Predtým, ako nám poskytnete akékoľvek osobné údaje, si budete musieť pozorne prečítať tieto zásady, potvrdiť ich a súhlasiť s použitím vašich údajov v súlade s týmto zásadami. Používaním našich webových stránok vyjadrujete svoj trvalý súhlas s týmito zásadami a súhlas so zhromažďovaným a používaním vašich informácií, tak ako je uvedené v týchto zásadách. V niektorých krajinách od vás nebudeme zhromažďovať osobné údaje bez vášho súhlasu (napríklad súhlasom s týmto zásadami ochrany osobných údajov alebo prostredníctvom elektronického zaškrtávacieho políčka alebo iných podobných opatrení vyžadovaných miestnymi zákonmi o ochrane súkromia a ochrane osobných údajov).
Ak nesúhlasíte s akýmikoľvek podmienkami v týchto zásadách, nepoužívajte, prosím, naše webové stránky a informujte nás o svojich obavách. Nemusíte nám poskytovať svoje osobné údaje, ale v prípade, že tak neurobíte, môže dôjsť k obmedzeniu služieb, ktoré vám môžeme prostredníctvom našich webových stránok poskytnúť.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme


 • Pri používaní našich webových stránok, môžeme zhromažďovať a zaznamenávať vaše osobné údaje (ktoré môžu obsahovať vaše meno, e-mailovú adresu, poštovú adresu, telefónne číslo atď.) niekoľkými spôsobmi: informácie, ktoré nám poskytnete, keď vyplníte online formulár alebo registráciou prostredníctvom webových stránok.
 • Informácie, ktoré nám poskytnete, pokiaľ nás kontaktujete s požiadavkou o informácie na našej webovej stránke, nahlásite problém alebo nás kontaktujete ohľadom problému.
 • Informácie, ktoré nám poskytnete pri registrácií na získanie informácií alebo služieb
 • Informácie o postupe, akým prehliadate naše webové stránky a dáta, ktoré prehliadate.

Využitie informácií


Beck & Pollitzer použije vaše osobné údaje v súlade s účelmi, na ktoré boli poskytnuté alebo zhromaždené. Vaše osobné údaje použijeme na
 • naše vnútorné obchodné účely zahrňujúce napríklad zlepšenie našich webových stránok a procesov.
 • spracovávanie objednávok a požiadaviek
 • na administratívne účely; a
 • za účelom dosiahnutia súladu s akýmkoľvek zákonom alebo súdnym nariadením.
Môžeme zdieľať neosobné súhrnné štatistické (skupinové) údaje o návštevnosti našich stránok s partnermi alebo inými stranami. Avšak nepredávame ani nezdieľame žiadne informácie o jednotlivých používateľoch.
Vaše údaje môžeme tiež použiť, aby sme vám poskytli informácie o akýchkoľvek súvisiacich službách, ktoré by vás mohli zaujímať, v prípade, že máme váš súhlas.

Zverejňovanie údajov


Je možné, že sprístupníme vaše osobné údaje našim externým dodávateľom, agentom a subdodávateľom, z dôvodu napríklad vybavenia objednávok alebo požiadaviek alebo na splnenie našich ďalších povinností. Títo poskytovatelia tretích strán môžu vaše údaje použiť na účely vykonávania alebo zjednodušenia našich služieb. V prípadoch, v ktorých sú sprístupňované mimo Beck & Pollitzer, primerane, podľa potreby obmedzíme možnosť tretích strán používať a sprístupniť osobné údaje a od tretích strán budeme vyžadovať, aby dodržiavali podobné pravidlá ochrany osobných údajov ako Beck & Pollitzer.

Prenos údajov


Nakoľko pracujeme prostredníctvom globálnej siete korporatívnych prevádzok, môže dôjsť k prenosu informácií do inej krajiny ako tej, v ktorej boli pôvodne zhromaždené alebo do krajiny inej ako vaša krajina pobytu, alebo štátnej príslušnosti.
Pretože zákony na ochranu súkromia iných krajín nemusia byť rovnocenné zákonom vo vašej domovskej krajine, uskutočníme prenos údajov do zámoria len v prípade, že sme presvedčení, že existuje primeraná úroveň ochrany na ochranu akýchkoľvek informácií uchovávaných v tejto krajine alebo u poskytovateľa služieb. Ak to vyžadujú príslušné zákony iných krajín, prijmeme opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa s osobnými údajmi zaobchádzalo minimálne na rovnakej úrovni ako sa s nimi zaobchádza vo vašej domovskej krajine.
Z času na čas sa môže stať, že budeme požiadaní o sprístupnenie vašich osobných údajov orgánom činným v trestnom konaní, bezpečnostným agentúram, alebo tretím stranám na základe zákonnej požiadavky alebo súdneho príkazu. V prípade týchto požiadaviek, konáme zodpovedne a zohľadňujeme vaše záujmy.

Bezpečnosť


Prijmeme dostupné preventívne opatrenia na ochranu zhromaždených osobných údajov, pred stratou, zneužitím a neoprávneným prístupom, zverejnením, zmenou a zničením. Berte však na vedomie, že internetová komunikácia nie je bezpečná a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za chyby a poruchy, ktoré vzniknú mimo našej dostupnej kontroly.

Úschova vašich záznamov


Beck & Pollitzer uchováva záznamy po dobu, počas ktorej predpokladáme využívanie služieb, v súlade s príslušnými právnymi, daňovými a účtovnými nariadeniami. Pokiaľ už nie sú vaše údaje potrebné, zabezpečíme ich bezpečné zmazanie.

Cookies a súhlas


 • Strictly Necessary Cookies
  Tieto cookies sú nevyhnutné, aby ste mohli prehliadať naše webové stránky a používať ich funkcie. Ak tieto cookies odstránite alebo zakážete, nemôžeme zaručiť, že budete môcť naďalej používať naše webové stránky alebo využívať výhody všetkých našich bezpečnostných funkcií.
 • Performance Cookies
  Performance cookies zhromažďujú informácie o tom, ako návštevníci používajú naše webové stránky. Umožňujú nám rozpoznať a spočítať počet návštevníkov a vidieť, ako sa návštevníci pohybujú po našich webových stránkach, používame ich na analýzu toho, ako návštevníci používajú naše webové stránky; a zaznamenávajú akékoľvek chyby, ktoré sa vyskytnú. Performance cookies nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by vás mohli identifikovať.
 • Functionality cookies
  Tieto cookies sa používajú na poskytovanie služieb alebo na zapamätanie si vašich volieb, s cieľom prispôsobenia vášho obsahu (napríklad zapamätanie si voľby jazyka alebo regiónu). Tieto informácie používame na prispôsobenie vašich osobných nastavení na webovej stránke, aby vyhovovala vašim preferenciám o rozložení obsahu, veľkosti textu atď. Súbory cookies môžete spravovať pomocou nastavenia prehliadača. Ak tieto cookies zablokujete, môže sa stať, že vám nebudeme schopní ponúknuť určité služby, ktoré ste si vybrali.
 • Targeting cookies
  Tieto súbory cookies zaznamenávajú skutočnosť, že ste navštívili naše webové stránky, vrátane toho, aké webové stránky ste navštívili a ktoré odkazy ste použili. Tieto informácie používame na to, aby naše webové stránky boli relevantné vašim záujmom. Upozorňujeme, že akákoľvek priama komunikácia bude vykonávaná v súlade so zásadami ochrany osobných údajov a s akýmikoľvek voľbami, ktoré ste poskytli v súvislosti s prijímaním priamej marketingovej komunikácie. Tieto cookies môžete spravovať pomocou nastavenia vášho prehliadača. Ak sa rozhodnete tieto cookies zablokovať, môže sa stať, že vám nebudeme schopní poskytnúť isté funkcie v rámci webových stránok
Väčšina prehliadačov má súbory cookies prednastavené, nastavenia súborov cookies je možné zmeniť v ponuke „možnosti alebo „predvoľby“ vo vašom internetovom prehliadači. Je možné zablokovať akékoľvek súbory cookies z akejkoľvek webovej stránky aktiváciou nastavenia vo vašom prehliadači, ktoré umožňujú odmietnuť nastavenie niektorých alebo všetkých súborov cookies. Ak však zablokujete všetky súbory cookies, môže sa stať, že nebudete mať prístup na naše webové stránky alebo ich časti. Na vymazanie súborov cookies môžete použiť nastavenie vášho prehliadača. Viac informácií ako zakázať súbory cookies vo vašom prehliadači nájdete na www.allaboutcookies.org.

Odkazy z / na iné stránky


Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky prevádzkované tretími stranami. Naše webové stránky môžu byť odporúčané alebo môžete na ne nájsť odkaz na iných webových stránkach. Nezodpovedáme za zásady ochrany osobných údajov ani za obsah týchto webových stránok.

Žiadosti a získanie kópie vašich osobných údajov


Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad, ak si prajete kópiu vašich osobných údajov, alebo ak chcete skontrolovať, opraviť, aktualizovať alebo vymazať svoje osobné údaje, obráťte sa na miestneho HR alebo kontaktujte spoločnosť Corporate Communications, Beck & Pollitzer, Burnham Road, Dartford, Kent, DA1 5BD Veľká Británia.

Zmeny pravidiel


Beck & Pollitzer si vyhradzuje právo na občasnú zmenu alebo úpravu týchto pravidiel. Z tohto dôvodu vám odporúčame tieto pravidlá pravidelne kontrolovať. Používanie našich webových stránok po zverejnení zmien v zásadách o ochrane osobných údajov, vyjadruje váš súhlas.
Posledná revízia týchto zásad bola 21.05.2018 a je potrebné ich čítať v spojení s „Oznámením o spravodlivom spracovaní“.

Nie ste si istí, ktoré riešenie je vhodné pre potreby Vášho podnikania?


Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Všetky práva vyhradené.