Skip to main content

Preprava strojov

Presun strojov: Služby v oblasti prepravy strojov


Beck & Pollitzer je jedným z popredných lídrov na trhu v oblasti presunov a relokácií ťažkých strojov a zariadení. Naši vysoko kvalifikovaní profesionáli pracujú po boku našich klientov pri presunoch a prepravách ich ťažkej strojnej technológie s minimálnym dopadom na prebiehajúcu výrobu.
Uvedomujeme si, že rozrastajúcim sa trhom a adaptáciou na jeho požiadavky vznikajú našim klientom aj požiadavky na ich výrobné stroje a zariadenia. A práve preto sme tu, aby sme našim klientom pomohli pri modifikáciách v rámci ich existujúceho strojného vybavenia resp. inštaláciou nových zariadení. Na základe našich dlhoročných skúseností vieme, že nie každý projekt, alebo zákazník sú rovnakí. Preto naša spoločnosť pristupuje k požiadavkám klientov individuálne a flexibilne s cieľom naplniť všetky unikátne potreby každého klienta pre ktorého pracujeme.

Preprava strojov a zariadení – viac ako 150 rokov skúseností

Za viac ako 150 rokov sme ako spoločnosť vyrástli a nabrali cenné a bezkonkurenčné skúsenosti v oblasti presunov a prepravy strojov a zariadení. Naši klienti si vždy môžu byť istí, že ich technológie sú v správnych rukách. Či sa už jedná presun jednotlivých zariadení a strojov v rámci výrobnej prevádzky, ale presun a dopravu strojov zaradení resp. presun celých výrobných prevádzok naprieč krajinami vždy vieme poskytnúť naše skúsenosti. Použitím našich nástrojov a vybavenia, skúseností a bezpečnostných opatrení vieme vždy zaručiť hladký priebeh jednotlivých projektov.

Čo získajú naši zákazníci v rámci projektu prepravy strojov

Zákazníci, ktorí sa rozhodnú využiť naše služby v oblasti presunov strojov a zariadení získajú podporu počas každého kroku projektu. Získate jedinečný kontakt na realizáciu každého projektu a jeho jednotlivých častí.
 • Audity a plánovanie v oblasti BOZP
 • Naše tímy vám budú nápomocné pri realizácii demontáží a označovania každého jedného komponentu a aj pri následnej remontáži zariadenia pokiaľ je to požadované. Všetky tieto procesy budú riadne zdokumentované.
 • Demontované zariadenia budú následne zdvihnuté a naložené na prepravné vozidlá za použitia našej špeciálnej techniky ako napr. Hydraulické Gantry, Versa vozíky a Vysokozdvižné vozíky.
 • Po naložení zariadení na prepravné vozidlo, môžu byť vaše zariadenia prevezené na nové miesto vrátane vybavenia potrebných povolení na prepravu do zahraničia.
 • V cieľovej destinácii budú strojné zariadenia vyložené a pokiaľ je to nutné tak aj remontované. Viac informácií môžete nájsť na služby inštálacie strojov a zariadení

Prečo si vybrať práve Beck & Pollitzer pre služby v oblasti prepravy strojov

Naše tímy profesionálov a špeciálne vyškolených zamestnancov v oblasti presunov strojov vám garantujú profesionálne skúsenosti pre realizáciu projektov bez ohľadu na ich komplexivitu. Naši technici sú vyškolení na individuálny prístup a náhľad na každý jeden projekt. Náš tím expertov v oblasti presunov ťažkých strojov a zariadení sa riadi aktuálnymi trendami pri vývoji a rozvoji technológií v oblasti presunov strojov a zariadení s cieľom zabezpečiť a dodržať neustále sa meniace požiadavky rôznych klientov a ich prevádzok.

Naši experti nevykonávajú iba „zdvihnutie a presun strojov´´

Aj keď niektorí z našich konkurentov sa často riadia prístupom „Zdvihnúť a presunúť“ , my to robíme inak a naše projekty sa pozeráme hlbšie. Aj keď je presun z bodu A do bodu B určite nevyhnutný, my navyše ešte zvažujeme všetky možné dopady dopravy na priebeh projektu.
Pracujeme v partnerstve s našimi klientami s cieľom zabezpečiť všetky náležitosti projektu. Naši klienti sú zainteresovaní v každom jednom okamihu projektu pri minimalizácii vplyvov na prebiehajúcu výrobu. Vďaka tomuto 365 stupňovému prístupu sme často schopní identifikovať a predchádzať potenciálnym problémov ešte pred tým než nastanú. To zabezpečí efektívny, bezpečný a bezproblémový priebeh projektu.

Precízne presuny strojov a laserové zameriavanie

Mať vhodné nástroje pre realizáciu prepravy strojov a zariadení je kľúčovým aspektom pri procese relokácie. V súčasnej dobe je však technológia už masívnejšia a omnoho sofistikovanejšia ako kedykoľvek predtým a presnosť preto hrá významnú rolu pri efektívnom presune strojov a zariadení. Beck & Pollitzer ponúka metrologické služby (laserové zameriavanie) – za použitia našej vlastnej techniky pre značenie podláh, ustavovanie, zoraďovanie a vyrovnávanie strojov a zariadení s cieľom zabezpečiť milimetrovú presnosť v rámci celého procesu.

Medzinárodná preprava strojov

Medzinárodná Preprava ťažkej strojnej technológie je jednou z našich najhlavnejších služieb. To znamená, že sa venujeme službám v oblasti prepravy strojov a zariadení naprieč jednotlivými kontinentami a celosvetovo. Proces demontáže, prepravy a remontáže v rôznych krajinách sveta je vďaka našej sieti prevádzok po celom svete v rámci našich možností. Okrem presunov strojov a zariadení máme tiež skúsenosti s projektami Presunov tovární na kľúč.

Bezpečnosť, ochrana a efektivita sú našimi prioritami

Presuny strojov a zariadení, ktoré sú neúspešné, nekompletné alebo omeškané môžu spôsobiť veľké straty v produktivite a významné finančné straty na strane klienta. Práve to je hlavným dôvodom prečo sa venujeme dôslednému plánovaniu s cieľom zvýšenia efektivity pri našich projektoch presunov a prepravy strojov a zariadení. Naši projektoví manažéri sú vždy ochotní podeliť sa o naše vedomosti a skúsenosti z predchádzajúcich projektov za účelom vytvorenia robustného plánovacieho procesu projektov pre našich budúcich zákazníkov.
Uvedomujeme si tiež, že pri presunoch a preprave strojov a zariadení môžu vzniknúť rôzne nebezpečné situácie. Práve preto je bezpečnosť našich zamestnancov, ako aj zamestnancov klienta extrémne dôležitou súčasťou našich projektov. Bezpečnostné postupy a nariadenia sú detailne brané do úvahy s cieľom predísť potenciálne nebezpečným situáciám a sklzom v harmonograme projektu.

Opýtajte sa nás ohľadom prepravy strojov

V prípade záujmu o relokačné alebo prepravné služby v oblasti strojného vybavenia prosím kontaktujte nás
Aj napriek možným komplikáciám pri realizácii, Beck & Pollitzer je schopný vždy dokončiť projekt v rámci dohodnutého časového plánu a bez zbytočných prestojov. Vrelo odporúčame!

Zhrnutie služieb Beck & Pollitzer v oblasti presunov strojov a zariadení:

 • Pridelený projektový manažér
 • Požiadavky na balenie strojov a zariadení sa odvíjajú od požiadaviek na transport
 • Presun výrobného vybavenia na mieru
 • Označovanie demontovaných/odpojených mechanických, elektrických a potrubných častí
 • Odstavenie existujúcich zariadení z prevádzky
 • Odpojenie elektrických a mechanických rozvodov
 • Demontáž pochodzových lávok, prístupových plošín a ďalšej infraštruktúry
 • Demontáž kotvenia ku podlahe
 • Demontáž strojov a zariadení vrátane dokumentácie procesu a označovania rozobratých častí pre účely následnej remontáže.
 • Návrh presunov jednotlivých strojov
 • Interná reorganizácia
 • Logisticky náročné projekty presunov
 • Prevoz strojov do ich novej lokácie či už v rámci krajiny, alebo medzinárodne vrátanie vybavenia potrebných prepravných povolení, atď.
 • Demontáž a nakládka na transport pokiaľ sa to požaduje
 • Vykládka v cieľovej lokácii a následné zahájenie remontáže pokiaľ sa to požaduje
 • Plán trasy a logistiky
 • Umiestnenie nákladu na finálne pozície
 • Súlad s lokálnymi právnymi normami
 • Detailný pracovný postup a plán zdvíhacích operácií
 • Multilingválne zastúpenie klientov
 • Analýza rizík
 • Kvalitné a na mieru šité služby
 • Odovzdávka projektu klientovi a odovzdávka dokumentácie
 • BOZP manažment

Prípadová štúdia

Presun strojov z Francúzska do Talianska

Francúzska pobočka Beck & Pollitzer úspešne dokončila projekt presuny a prepravy strojov pre renomovaného medzinárdného klienta v oblasti balenia potravín pre prestížnych odberateľov.
Aj navzdory potreby medzinárodnej dopravy a relokácie s množstvom logistických prekážok bol náš tím schopný dokončiť práce v dvoch na seba nadväzujúcich fázach.
Prvá fáza pozostávala z demontáže troch vysekávacích strojov označených ako „Leopard“, „Baghera“ a „RB4“.
 • Stroj Leopard bol zabalený, naložený a prepravený do logistického centra klienta pre jeho ďalšie uskladnenie.
 • Stroj RB4 bol rovnako zabalený, naložený a následne prepravený k dodávateľovi klienta do Holandska na renováciu a až následne prepravený do priestorov klienta v Holandsku.
 • Stroj Baghera sme obržali od dodávateľa zariadenia, rozbalili ho a následne nainštalovali na miesto po predchádzajúcom stroji.
Druhá fáza tohto projektu presunu a prepravy ťažkých strojných zariadení pozostávala z demontáže a remontáže stroja „Tiger“ – stroja na finálne vysekávanie, a tiež demontáže a odstránenia stroja „Baghera“, ktorý sa na danom mieste nachádzal len dočasne. Stroj Baghera bol následne presunutý do logistického centra pre uskladnenie.
S cieľom maximalizácie efektivity, náš tím čelil viacerým výzvam pri koordinácii demontáže a remontáže pri dodávke stroja a odvoze iného stroja. Museli tiež zabezpečiť logistický proces za pomoci našej techniky vrátane plošiny, žeriavu a 3T vysokozdvižného vozíka. Vďaka skúsenostiam tímu technikov Beck & Pollitzer žiadna z operácií nezlyhala a ani sa neoneskorila.
V prípade vášho záujmu o naše služby v oblasti presunu a prepravy strojov a zariadení prosím kontaktujte nás pre ďalšie informácie a súčinnosť.

500

Projektových hodín

Striktný

Harmonogram dodržaný

Vysoká

efektivita

100%

 • Presun vstrekolisov and CNC strojov do nového výrobného závodu

  Beck & Pollitzer Česko získal nový projekt sťahovania od významného výrobcu elektroinštalačných zariadení. Pôsobili sme ako hlavný dodávateľ pri premiestnení dvanástich vstrekovacích lisov (IMM) a troch strojov CNC z existujúceho výrobného záv…
 • Komplexná interná relokácia bubnových výrobných liniek

  Beck & Pollitzer Taliansko a Česká republika úspešne spolupracovali a dokončili projekt – premiestnenie strojov v závode neďaleko Milána v Taliansku. Klient FMCG (biela technika). Projekt zahŕňal vnútorné presuny výrobných liniek bubna práčky…
 • Úspešná demontáž kartonárskeho lisu pre výrobcu obalového materiálu

  Jeden z našich aprílových projektov umiestnil náš Beck & Pollitzerov tím v Greer v Južnej Karolíne. Projekt slúžil na vybavenie potrieb klienta na výrobu obalov. Premiestnenie stroja si vyžiadalo odstránenie existujúceho lisu na lepenku do skl…
 • Veľký medzinárodný logistický projekt

  Beck & Pollitzer Francúzsko realizovalo veľký medzinárodný logistický projekt pre renomovaného výrobcu automobilov. Cieľom bolo premiestniť celý model Tooling (formy a zápustky) zo Španielska do Ruska. Bol to náročný projekt – náš tím musel pr…
 • Relokácia výrobných liniek pre výrobcu stavebných produktov v USA

  Naše odborné tímy pre ťažké zdvíhanie a inštaláciu vykonali veľký projekt na premiestnenie výrobných liniek bez narušenia prebiehajúcej živej výroby pre výrobcu stavebných produktov v Severnej Karolíne. 20 kusov zariadení rôznych veľkostí od malýc…
 • Presun ťažkej technológie z Poľska do Indie

  Beck & Pollitzer Poľsko realizuje projekt premiestnenia strojov z Poľska do Indie pre klienta známeho v automobilovom priemysle. Projekt sa začal sériou technických stretnutí a hodnotení rizík s cieľom zabezpečiť hladké premiestnenie.   Tento…
 • Presun strojov z Maďarska na Slovensko

  Beck & Pollitzer ukončilo projekt relokácie strojov pre klienta z prostredia automobilového priemyslu. Projekt sa podarilo zdarne ukončiť vďaka spolupráci dvoch našich jednotiek z Maďarska a zo Slovenska. Relokácia strojov sa začínala v Maďars…

  Nie ste si istí, ktoré riešenie sa pre potreby Vášho podnikania hodí najlepšie?


  Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Všetky práva vyhradené.