Skip to main content

Aktuality

Kompletný návod na bezpečný presun strojov a zariadení


Presúvanie ťažkých strojov je úloha, s ktorou sa môže v určitom okamihu stretnúť mnoho spoločností. Či už sa sťahujete do nových priestorov, rozširujete svoje prevádzky alebo modernizujete svoje vybavenie, môže vzniknúť potreba presťahovať ťažké stroje. Je však dôležité si uvedomiť, že tento proces môže byť nebezpečný a komplikovaný. Nesprávna manipulácia alebo nesprávne plánovanie môže viesť k nehodám, poškodeniu zariadenia a nákladným oneskoreniam. Na zabezpečenie hladkého a úspešného premiestnenia je dôležité komplexne pochopiť celý proces.

V tejto príručke vás prevedieme kľúčovými úvahami, osvedčenými postupmi a základnými krokmi spojenými s premiestňovaním ťažkých strojov, čo vám pomôže zvládnuť túto zložitú úlohu s istotou a odbornosťou.

Tu sú kroky, ktoré vám pomôžu s procesom bezpečného presunu ťažkých strojov a zariadení:
Hodnotenie pred presunom:
Vykonajte dôkladné posúdenie strojov a zariadení, aby ste určili ich rozmery, hmotnosť a akékoľvek špeciálne požiadavky na demontáž alebo prípravu.
Identifikujte potenciálne nebezpečenstvá, ako sú elektrické zapojenia, kvapaliny alebo jemné komponenty, s ktorými je potrebné správne zaobchádzať alebo ich zabezpečiť.
Vypracujte plán presunu:
Vytvorte si podrobný plán, ktorý obsahuje harmonogramy, zodpovednosti a zdroje potrebné na presun.
Určite najlepší spôsob prepravy, berúc do úvahy faktory, ako je vzdialenosť, hmotnosť a veľkosť zariadenia.
Získajte všetky potrebné povolenia alebo schválenia potrebné na prepravu, najmä pre nadrozmerné alebo ťažké náklady.
Najmite si profesionálnych sťahovačov alebo montérov:
Zapojte skúsených a špecializovaných odborníkov na premiestňovanie alebo montáž ťažkých strojov. Mali by mať odborné znalosti, vybavenie a poistenie na manipuláciu s konkrétnymi strojmi, ktoré sa presúvajú.
Vykonajte kontrolou referencií, certifikácií a poistného krytia.
Demontáž a príprava:
Dodržiavajte pokyny výrobcu a osvedčené postupy pri rozoberaní strojov alebo zariadení. Fotografujte alebo vytvorte označené diagramy, ktoré vám pomôžu pri opätovnej montáži.
Odpojte a zaistite všetky elektrické, hydraulické alebo pneumatické spojenia. Správne uzavrite alebo utesnite potrubia kvapaliny, aby ste zabránili úniku počas prepravy.
Odstráňte a bezpečne zabaľte všetky odnímateľné súčasti, krehké časti alebo príslušenstvo.
Výstroj a balenie:
Na bezpečné zdvíhanie a umiestnenie strojového zariadenia používajte vhodné zdvíhacie zariadenia, ako sú žeriavy, vysokozdvižné vozíky alebo vysokozdvižné plošiny. Zabezpečte, aby nosnosť zariadenia zodpovedala hmotnosti stroja.
Na zaistenie strojového zariadenia počas prepravy používajte pevné materiály na vybavenie, ako sú reťaze, popruhy alebo popruhy.
V prípade potreby vytvorte vlastné obaly alebo prepravky na ochranu jemných alebo citlivých komponentov. Na minimalizáciu vibrácií alebo nárazov používajte výplňové alebo tlmiace materiály.
Doprava:
Spolupracujte s profesionálnymi dopravnými spoločnosťami, ktoré majú skúsenosti s premiestňovaním ťažkých strojov. Uistite sa, že majú vhodné vozidlá, povolenia a vybavenie na bezpečnú prepravu.
Zaistite strojové zariadenie na prepravnom vozidle pomocou vhodných obmedzení, ako sú reťaze, popruhy alebo svorky. Zvážte použitie dodatočného vystuženia alebo blokovania, aby ste zabránili pohybu počas prepravy.
Počas prepravy dodržujte všetky platné bezpečnostné predpisy a pokyny, vrátane hmotnostných obmedzení, rýchlostných limitov a bezpečnostných požiadaviek.
Vykladanie a opätovná montáž:
Opatrne vyložte strojové zariadenie na novom mieste pomocou vhodného vybavenia a techník. Zabezpečte stabilný a rovný povrch na opätovnú montáž.
Pri opätovnej montáži si pozrite dokumentáciu, fotografie alebo schémy vytvorené počas procesu demontáže.
Znovu pripojte elektrické, hydraulické alebo pneumatické pripojenia podľa pokynov výrobcu. Vykonajte potrebné testy a kontroly, aby ste zaistili správnu funkčnosť.
Testovanie a kontrola:
Po opätovnej montáži dôkladne otestujte strojné zariadenie alebo vybavenie, aby ste overili jeho správnu funkciu.
Vykonajte kontroly, aby ste sa uistili, že v dôsledku presunu nie sú žiadne škody alebo problémy. Okamžite riešte akékoľvek obavy.
Ako môže spoločnosť Beck & Pollitzer pomôcť s bezpečným premiestňovaním stroja:

Táto príručka poskytuje iba všeobecný prehľad a špecifické požiadavky na premiestňovanie ťažkých strojov sa môžu líšiť v závislosti od vybavenia, predpisov a iných faktorov. Na zaistenie maximálnej bezpečnosti a dodržiavania osvedčených postupov je dôležité dodržiavať pokyny alebo odporúčania výrobcu týkajúce sa konkrétneho strojového zariadenia. Alternatívne je vhodné využiť služby profesionálnej spoločnosti zaoberajúcej sa sťahovaním strojov, ako je Beck & Pollitzer.

V spoločnosti Beck & Pollitzer so 160-ročnými skúsenosťami náš tím výnimočne kvalifikovaných odborníkov značne zdokonalil svoje schopnosti a nadobudol jedinečnú odbornosť pri plnení požiadaviek na prepravu ťažkých strojov. Naše komplexné služby uspokoja široké spektrum potrieb, od premiestňovania zariadení v rámci závodu až po prepravu a premiestnenie celých výrobných zariadení po krajinách.

Naši odborne vyškolení a profesionálni priemyselní sťahováci majú špecializované zručnosti na zvládnutie projektov akejkoľvek veľkosti alebo zložitosti.

Je to možné vďaka prístupu, ktorý máme ku každému projektu: uprednostňujeme bezpečnosť, flexibilitu a otvorený výhľad, pričom sme neustále informovaní o najnovších technologických a dopravných pokrokoch. Na rozdiel od niektorých našich konkurentov, ktorí si osvojili prístup „zdvihni a presunuli“, máme holistický pohľad na naše projekty, berúc do úvahy dopad na všetky aspekty podnikania. Okrem toho využívame metrológiu (laserové zameriavanie) na presné označovanie podlahy, zarovnávanie, meranie a vyrovnávanie, čím zaisťujeme presnú presnosť počas celého procesu pohybu stroja.

Bezpečnosť je pre nás prvoradá a dôsledne dodržiavame bezpečnostné predpisy a implementujeme opatrenia, aby sme sa vyhli akýmkoľvek potenciálnym nebezpečenstvám alebo projektovým sklzom. Kontaktujte nás ešte dnes, aby sme prediskutovali vaše špecifické potreby a zistili, ako môžu naše riešenia na mieru zabezpečiť úspešné a bezproblémové premiestňovanie vašich ťažkých strojov.


Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Všetky práva vyhradené.