Skip to main content

Novinky

Kompletní příručka pro bezpečný pohyb strojů a zařízení


Stěhování těžkých strojů je úkol, se kterým se může někdy setkat mnoho firem. Ať už se stěhujete do nového objektu, rozšiřujete své provozy nebo modernizujete své vybavení, může vyvstat potřeba stěhovat těžké stroje. Je však nutné si uvědomit, že tento proces může být nebezpečný a komplikovaný. Špatná manipulace nebo nesprávné plánování může vést k nehodám, poškození zařízení a nákladným zpožděním. Pro zajištění hladkého a úspěšného stěhování je nezbytné mít komplexní znalosti o celém procesu.

V tomto průvodci Vás provedeme klíčovými úvahami, osvědčenými postupy a základními kroky spojenými se stěhováním těžkých strojů a pomůžeme vám tento složitý úkol zvládnout s jistotou a odbornými znalostmi.

Zde jsou kroky, které vám pomohou s procesem bezpečného stěhování těžkých strojů a zařízení:

  1. Posouzení před stěhováním:
   • Proveďte důkladné posouzení strojů a zařízení, abyste zjistili jejich rozměry, hmotnost a případné zvláštní požadavky na demontáž nebo přípravu.
   • Identifikujte potenciální nebezpečí, jako jsou elektrické přípojky, kapaliny nebo choulostivé součásti, s nimiž je třeba řádně manipulovat nebo je zajistit.
  2. Vypracujte plán stěhování:
   • Vytvořte podrobný plán, který zahrnuje časový harmonogram, odpovědnosti a zdroje potřebné pro stěhování.
   • Určete nejlepší způsob přepravy s ohledem na faktory, jako je vzdálenost, hmotnost a velikost zařízení.
   • Získejte všechna potřebná povolení nebo schválení potřebná pro přepravu, zejména v případě nadrozměrných nebo těžkých nákladů.
  3. Najměte si profesionály:
   • Zkuste si najmout zkušené a specializované odborníky na stěhování těžkých strojů nebo montáž. Měli by mít odborné znalosti, vybavení a pojištění pro manipulaci s konkrétním stěhovaným strojem.
   • Proveďte řádnou prověrku a ověřte si reference, certifikace a pojištění.
  4. Demontáž a příprava:
   • Při demontáži stroje nebo zařízení dodržujte pokyny výrobce a osvědčené postupy. Pořizujte fotografie nebo vytvářejte diagramy se štítky, které vám pomohou při opětovném sestavení.
   • Odpojte a zajistěte všechna elektrická, hydraulická nebo pneumatická spojení. Řádně uzavřete nebo utěsněte vedení kapaliny, abyste zabránili úniku během přepravy.
   • Odstraňte a bezpečně zabalte všechny odnímatelné součásti, křehké díly nebo příslušenství.
  5. Balení:
   • K bezpečnému zvedání a umístění strojního zařízení používejte vhodná zvedací zařízení, jako jsou jeřáby, vysokozdvižné vozíky nebo kladkostroje. Zajistěte, aby nosnost zařízení odpovídala hmotnosti stroje.
   • K zajištění strojního zařízení během přepravy používejte pevné upevňovací materiály, jako jsou řetězy, popruhy nebo vazáky.
   • V případě potřeby vytvořte vlastní obaly nebo přepravky na ochranu choulostivých nebo citlivých součástí. Pro minimalizaci vibrací nebo nárazů používejte vycpávky nebo tlumící materiály.
  6. Přeprava:
   • Spolupracujte s profesionálními dopravními společnostmi, které mají zkušenosti se stěhováním těžkých strojů. Ujistěte se, že mají vhodná vozidla, povolení a vybavení pro bezpečnou přepravu.
   • Zajistěte strojní zařízení na přepravním vozidle pomocí vhodných zádržných prostředků, jako jsou řetězy, popruhy nebo svorky. Zvažte použití dodatečného vyztužení nebo blokování, abyste zabránili pohybu během přepravy
   • Během přepravy dodržujte všechny platné bezpečnostní předpisy a pokyny, včetně omezení hmotnosti, rychlostních limitů a požadavků na zabezpečení.
  7. Vykládka a zpětná montáž:
   • Pokyny k opětovné montáži naleznete v dokumentaci, fotografiích nebo schématech vytvořených během procesu demontáže.
   • Pokyny k opětovné montáži naleznete v dokumentaci, fotografiích nebo schématech vytvořených během procesu demontáže.
   • Znovu připojte elektrické, hydraulické nebo pneumatické spoje podle pokynů výrobce. Proveďte nezbytné zkoušky a kontroly, aby byla zajištěna správná funkčnost.
  8. Testování a zkoušky:
   • Po opětovné montáži stroj nebo zařízení důkladně otestujte, abyste ověřili jejich správnou funkci.
   • Proveďte kontroly, abyste se ujistili, že v důsledku přesunu nedochází k žádným škodám nebo problémům. Jakékoli obavy okamžitě řešte.

  Jak může Beck & Pollitzer pomoci s bezpečným stěhováním strojů:

  Tato příručka poskytuje pouze obecný přehled a konkrétní požadavky na přesun těžkých strojů se mohou lišit v závislosti na zařízení, předpisech a dalších faktorech. Pro zajištění maximální bezpečnosti a dodržování osvědčených postupů je zásadní dodržovat pokyny výrobce nebo doporučení týkající se konkrétního strojního zařízení. Případně je vhodné využít služeb profesionální společnosti zabývající se stěhováním strojů, jako je Beck & Pollitzer.

  Ve společnosti Beck & Pollitzer se 160 lety zkušeností náš tým výjimečně kvalifikovaných odborníků značně zdokonalil své schopnosti a získal bezkonkurenční odborné znalosti při plnění požadavků na stěhování těžkých strojů. Naše komplexní služby uspokojují širokou škálu potřeb, od stěhování zařízení v rámci továrny až po přepravu a přemístění celých výrobních zařízení napříč zeměmi.

  Naši odborně vyškolení a profesionální průmysloví montéři mají specializované dovednosti pro zvládnutí projektů jakékoli velikosti nebo složitosti. To je možné díky přístupu, který máme ke každému projektu: upřednostňujeme bezpečnost, flexibilitu a zároveň držíme krok s nejnovějšími technologickými a dopravními pokroky. Na rozdíl od některých našich konkurentů, kteří uplatňují přístup „zdvih a posun“, máme na naše projekty holistický pohled s ohledem na dopad na všechny aspekty podnikání. Kromě toho využíváme metrologii (laser-tracking) pro přesné značení podlahy, vyrovnání, měření a vyrovnávání, což zajišťuje maximální přesnost během procesu pohybu stroje.

  Bezpečnost je pro nás prvořadá a pečlivě dodržujeme bezpečnostní předpisy a zavádíme opatření, abychom se vyhnuli jakémukoli potenciálnímu nebezpečí nebo chybám v projektu. Kontaktujte nás ještě dnes a prodiskutujte své specifické potřeby a zjistěte, jak naše řešení na míru mohou zajistit úspěšný a bezproblémový přesun vašich těžkých strojů.


Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Všechna práva vyhrazena.