Skip to main content

Kovy a Nerasty

Kovy a Nerasty


Naše odborné znalosti v oblasti kovov a nerastov sú bezkonkurenčné. Sme hrdí na poskytovanie vysokokvalitných technických služieb, ktoré sú bezpečné, účinné, nákladovo efektívne a spoľahlivé. Naša globálna dostupnosť je naviac zárukou vynikajúcich služieb bez ohľadu na lokalitu, kde sa projekt realizuje.

Ponúkame široké spektrum služieb vrátane:

  • Procesy základnej kyslíkovej konvertorovej pece (BOF)
  • Procesy odlievania
  • Zariadenia na valcovanie a tvárnenie
  • Zariadenia na lisovanie a tvarovanie
  • Závod na recykláciu a drvenie
  • Nové zariadenia a renovácie

Prípadová štúdia

Inštalácia technologického zariadenia

Spoločnosť Beck & Pollitzer sa podieľala na rozsiahlom projekte v závode na ťazbu a spracovanie zlata v Rusku. Rozsah prác zahrňoval inštaláciu zariadenia, zváranie zariadenia ako aj inštaláciu potrubí a absorbčných zásobníkov na kyslíkovej stanici č.2.
Hlavné časti zariadenia pozostávali z ťažkých prvkov, vrátane ventilového modulu (o hmotnosti 27 ton) a 2 kyslíkových kompresorov ( každý z nich o hmotnosti 33 ton). Okrem toho pozostávalo tiež z 23 ton absorbérov a ďalších špeciálnych zariadení pre prácu v atmosfére čistého kyslíka.
Náš tím bol nútený používať neštandardné inštalačné postupy, pretože podmienky na stanici boli stiesnené. Tím najprv vyniesol vybavenie pomocou špeciálnych zdvíhacích plošín. A nakoľko absorbéry a vyrovnávacia nádrž k sebe nepasovali (ale všetky spojovacie potrubia boli vyrobené na mieru a nenahraditeľné), náš profesionálny tím musel zrezať a zbrúsiť betón do požadovanej výšky. Následne pridaním jemnej zálievky docielili elimináciu nerovností na úroveň 0.000.

Komplexné

logistické požiadavky

220

tony premiestneného vybavenia

30,000+

odpracovaných hodín

Nie ste si istí, ktoré riešenie sa pre potreby Vášho podnikania hodí najlepšie?


Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Všetky práva vyhradené.