Služby v oblasti strojných technológií

Služby v oblasti montáže a demontáže strojov a zariadení


S rozvojom podnikov sa požiadavky klientov na strojné zariadenia môžu meniť. Z tohto dôvodu ponúka spoločnosť Beck & Pollitzer radu služieb týkajúcich sa strojných technológií, ktoré vyhovujú potrebám klientov.
Dokážeme realizovať projekty akejkoľvek veľkosti, od inštalácie jednotlivých strojov v rámci existujúcej prevádzky presuny celých tovární až po presuny celých výrobných závodov z jednej krajiny do druhej alebo z jedného kontinentu na druhý.
Niektorí z našich konkurentov môžu mať k projektom prístup, ktorý vystihuje termín „zdvihnúť a presunúť“, ale my veci robíme inak. Vzhľadom k tomu, že dôležitou súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Beck & Pollitzer je počúvať, spolupracujeme s vami ako s partnerom, aby sme minimalizovali možné narušenia vašej prevádzky. Ak je to možné, naše tímy vám po technickej stránke poradia s tým, ako váš nový systém zefektívniť a zaistiť tak realizáciu v súlade s časovým plánom a rozpočtom.

Odborníci na inštaláciu strojov

Mnohí naši klienti nás považujú za svetových expertov na služby inštalácie strojov, pričom sme preukázali svoju odbornosť úspešným dodaním desiatok tisíc projektov za posledné storočie . Práve tieto skúsenosti a odborné znalosti nám umožňujú s istotou riešiť takmer akýkoľvek typ projektu inštalácie stroja od jednotlivých výrobných strojov až po mestskú mechanickú infraštruktúru. Kľúčovou súčasťou našej služby je načúvanie potrebám0 a spolupráca s našimi klientmi, aby sme zabezpečili nielen úspešnú inštaláciu strojov, ale aj dodávku projektu, ktorý je načas a v rámci rozpočtu.

Sťahovanie ťažkých strojov

Popri inštalácii nových strojov je ďalšou obľúbenou službou, ktorú poskytujeme, sťahovanie a premiestňovanie strojov. Technici spoločnosti Beck & Pollitzer sú vysoko skúsení profesionálni premiestňovatelia strojov, ktorí sú odborne vyškolení v rôznych odborných zručnostiach. To znamená, že máme ľudí, ktorí dokážu správne a úspešne zvládnuť váš projekt premiestnenia stroja, bez ohľadu na to, aký zložitý môže byť.
Za posledných 150 rokov si spoločnosť Beck & Pollitzer vybudovala bezkonkurenčné znalosti o požiadavkách na úspešnú demontáž a inštaláciu strojov. Naše skúsenosti nám umožňujú identifikovať a riešiť prípadné problémy skôr, ako nastanú. Ak chcete podrobnejšie prediskutovať potrebu inštalácie, premiestnenia alebo odstránenia vášho stroja, kontaktujte svoju najbližšiu pobočku, ktorá vás oboznámi so všetkými náležitosťami.
Služby spoločnosti Beck & Pollitzer sme využili po prvýkrát a boli sme radi, že sme sa rozhodli práve pre vás. Bez váhania vaše služby využijeme i v budúcnosti.

Služby spoločnosti Beck & Pollitzer týkajúcich sa strojných technológií zahrňujú:

  • Plánovanie presunu jednotlivých strojov
  • Inštalácia nových zariadení
  • Medzinárodné presuny strojov a zariadení
  • Zdvíhanie ťažkých bremien
  • Interná reorganizácia
  • Factory relocation
  • Doprava, zdvíhanie a skladovanie
  • Demontáž strojov
  • Komplexné inštalácie strojov a zariadení
  • Prehlásenie o Health & Safety

Prípadová štúdia

Globálny presun britského závodu

V roku 2018 dostala spoločnosť Beck & Pollitzer od globálneho klienta z automobilového odvetvia ponuku na vysťahovanie závodu vo Veľkej Británii. Závod ukončil výrobu 30. apríla a noví nájomníci sa mali nasťahovať 1. októbra. Náš tím preto musel pracovať podľa prísneho časového harmonogramu.
Projekt prebiehal od 1. mája do 30. septembra a zahrňoval komplexný rozsah prác. Ako prvé náš tím previedol odpojenie a demontáž všetkého výrobného zariadenia. Po demontáži a relokácii technológií boli zlikvidované všetky odpady, vrátane nepotrebných oceľových konštrukcií.
Tento projekt je príkladom vynikajúcej spolupráce medzi siedmymi našimi divíziami, napriek tomu, že ich tímy hovoria rôznymi jazykmi. Organizovali sme každodenné schôdzky, aby každý vedel, čo treba spraviť, či už šlo o české, britské a rumunské tímy pripravujúce žeriavy a podporné konštrukcie, a francúzsky tím vykonávajúci demontáž vytláčacieho stroja Extruder 9 alebo poľský tím pomáhajúci s demontážou konštrukčných profilov. Spolupracovali sme rovnako aj s pracovníkmi klienta z oblasti údržby na odpojenie elektrických a mechanických prvkov.
Počas projektu sme spracovali viac než 9 200 ton zariadení. Na mieste nedošlo k žiadnym nehodám ani úrazom. Náš tím pracoval rýchlo a efektívne, aby bol projekt dokončený včas.

Rozsiahla

spolupráca medzi 7 divíziami

87,000

odpracovaných hodín

9,200+

ton premiestneného vybavenia

Nie ste si istí, ktoré riešenie je vhodné pre potreby Vášho podnikania?

Latest Tweets

Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Všetky práva vyhradené.