Skip to main content

Služby v oblasti montáže a demontáže strojov

Komplexné služby v oblasti montáže a demontáže strojov a zariadení


S rozvojom podnikov sa požiadavky klientov na strojné zariadenia môžu meniť. Z tohto dôvodu ponúka spoločnosť Beck & Pollitzer radu služieb týkajúcich sa montáže a demontáže strojov, ktoré vyhovujú potrebám klientov. Nie sme firmou ktorá sa zaoberá len jednoduchým zdvihnutím a posunom stroja, ale navyše ponúkame komplexný prístup ku každému zariadeniu individuálne s maximálnym zapojením klienta do procesu montáže resp. demontáže.
Našimi zákazníkmi sme považovaní za svetových expertov v oblasti inštalácií strojov a zariadení na základe našich preukázateľných úspechoch pri dodaní desiatok tisícov inštalácií v priemyselných podmienkach počas posledných sto rokov. Tieto skúsenosti a odborné znalosti nám umožňujú spoľahlivo viesť projekty v oblasti inštalácií takmer všetkých druhov strojov a demontáží v rozsahu od jednoduchých výrobných strojov až po svetovú strojnú infraštruktúru.

Spoľahlivé riešenie pre inštalácie strojov

Poskytujeme kompletné riešenia pre všetky výrobné stroje, priemyselné zariadenia a mechanickú infraštruktúru – spolu s kompletným Projektovým riadením služieb pre zabezpečenie kompletnej demontáže resp. montáže strojov. Náš vysoko kvalifikovaný tím expertov môže pomôcť pri oživovaní alebo odstavovaní väčšiny komplexných strojov a zariadení vrátane CNC strojov. Ako jeden s popredných dodávateľov služieb v oblasti strojných technológií tiež poskytujeme služby v oblasti presunov strojov .
Naše služby sú vykonávané skupinou skúsených špecialistov pozostávajúcich z Projektových manažérov, Supervízorov, Zámočníkov, Viazačov, Mechanikov, Elektrikárov, Potrubárov, Zváračov a ďalších pri použití najmodernejšej zdvíhacej techniky a montážneho/demontážneho vybavenia. Znalosti mnohých priemyselných sektorov a skúseností naprieč jednotlivými prevádzkami radí tento tím k tým najskúsenejším špecialistom v rámci svetového meradla v oblasti montáží a demontáží strojov a zariadení.
Naše kapacity disponujú širokým portfóliom priemyselnej techniky a vybavenia ako napr. Vysokozdvižné vozíky, Versa vysokozdvižné vozíky, Vagóny a kontajnery, Hydraulické portálové žeriavy GANTRY a mnoho ďalšieho špecializovaného vybavenia na zabezpečenie komplexných projektov v oblasti inštalácií strojov a demontáží strojov a zariadení.

Montáže a demontáže strojov v rozličných odvetviach

Môžeme sa popýšiť výraznými úspechmi v rozličných priemyselných odvetviach od farmaceutického a chemického priemyslu až po úsešné montáže v predajniach automobilov a automatizovaných skladoch. Naše technické služby sú poskytované nespočetnému množstvu klientov z oblasti výroby a vývoja produktov v rozličných priemyselných odvetviach ako napríklad automobilový priemysel, automobilový EV sektor, výroba a spracovanie ocele a hliníka, rýchlo-obrátkový tovar, spracovanie papiera, plechoviek, spotrebného tovaru, plastov, letecký priemysel, batérie a elektrifikácia, automatizované sklady, výroba energií a mnoho ďalších spracovateľských odvetviach.

Spoľahlivé služby v oblasti inštalácie zariadení

Beck & Pollitzer je preferovaným dodávateľom služieb pre viacerých výrobcov zariadení (OEM) v oblasti inštalácií a podpory pri oživovaní, testovaní a zmenách vo výrobných procesoch atď. Pracujeme v spolupráci s nimi pri potrebe úprav, ladení a pod.počas inštalácie zariadení. Náš expertný tím sa podieľa na oživovaní/odstávkach väčšiny zložitých strojov a zariadené ako aj presných CNC strojov.

Poskytovateľ služieb v rámci medzinárodnej montáže a demontáže strojov

Ako je jeden z kľúčových svetových dodávateľov v tejto oblasti vám viem pomôcť pri inštálacii, či presune v rámci celého sveta. Máme zastúpenie vo viac ako 30 krajinách sveta. K dispozícii máme viac ako 700 technikov, viac ako 1000 zamestnancov a dohovoríme sa viac ako 31 jazykmi, čo umožňuje pohodlnú a ľahkú montáž naprieč celým svetom.
Kľúčovým aspektom našich služieb je načúvanie potrebám a práca v partnerskom vzťahu s klientom s cieľom zabezpečiť úspešné dodanie inštalácie strojov a zariadení v rámci finančného a časového plánu. Ako dodávateľ v oblasti inštalácií strojov a zariadení, sme schopní doručiť kompletnú montáž, demontáž a presun strojov a zariadení akejkoľvek veľkosti či už v rámci fabriky, alebo kľudne aj presun celej výroby z jednej krajiny – kontinentu – na druhý.

Bezkonkurečná podpora a testovanie zariadení po inštalácii

Inštalácia strojov a ich umiestnenie na finálnu pozíciu nemusí byť nevyhnutne posledným krokom. Kvôli komplexite niektorých strojných zariadení je žiadúce, aby sme poskytli aj podporu pri oživovaní a testovaní výrobných zariadení. Počas skúšok programov, suchých skúškach a overovaní funkčnosti procesov sa uistíme že všetko funguje tak ako si zákazník praje. Predávanie projektu sa uskutočňuje až po dôslednej kontrole a odobrení klientom.
Keďže kľúčovým aspektom spoločnosti Beck&Pollitzer je načúvať, pracujeme v spolupráci s klientom s cieľom minimalizácie prerušení vašej živej výroby. Vždy keď je to možné, naše tímy poskytnú technickú podporu pri zavádzaní vašich nových výrobných procesov a zabezpečia tak dodanie služieb v rámci časového a rozpočtového plánu. Nájdite si prosím čas na prelistujte si case štúdies malý príklad z našch tisícok úspešných projektov v oblasti inštalácie strojov a zariadení.

BOZP – naša top priorita

Dodáme len, že v B&P je zdravie a bezpečnosť vždy na prvom mieste. Princípy BOZP sú prítomné pri všetkých našich aktivitách. Veríme, že aktívnym zainteresovaním našich zamestnancov a pravidelnými školenia môžeme prispieť k naplneniu cieľov našej spoločnosti v oblasti nulovej úrazovosti. Všetky naše pobočky po celom svete pracujú vždy podľa svetovej politiky BOZP s cieľom prevencie výskytu nebezpečných situácií.

Diskutujte o vašich projektoch

Náš tím technikov a projektových manažérov je vždy pripravený podeliť sa o naše odborné skúsenosti a znalosti s našimi klientami. Pre detailnejšie diskusie ohľadne inštalácií vašich strojov a zariadení prosím kontaktujte najbližšiu pobočku B&P kde vám s vašimi požiadavkami pomôžu.
Služby spoločnosti Beck & Pollitzer sme využili po prvýkrát a boli sme radi, že sme sa rozhodli práve pre vás. Bez váhania vaše služby využijeme i v budúcnosti.

Zhrnutie služieb Beck&Pollitzer v oblasti montáže a demontáže strojov:

 • Pridelený projektový manažér
 • Plánovanie zdrojov
 • Finálne práce pri uvádzaní stroja do prevádzky za prítomnosti klienta a výrobcu zariadenia
 • Inštalácia a testovanie potrubných systémov
 • Uskladnenie a prevoz strojného vybavenie na miesto inštalácie
 • Inštalácia kompletných elektrických rozvodov
 • Inštalácia kontrolných panelov a elektrických rozvádzačov
 • Pokročilé montáže strojov
 • Metrológia - laserové zameriavanie
 • Modifikácia a výroba podporných konštrukcií a servisných podláh
 • Dohľad pri prácach na projektoch a vedenie projektov
 • Záväzku k ochrane zdravia a bezpečnosti
 • Montáž nových strojov a technológií
 • Mechanická montáž strojov s pridruženým elektrickým a mechanickým pripojovaním
 • Odpojenie mechanických a elektrických pripojení
 • Demontáž a šrotovanie starých strojov
 • Vyznačenie pozícií a kontrola umiestnenia
 • Odstávka a demontáž existujúceho strojného zariadenia
 • Finálna kontrola a predanie diela klientovi

Prípadová štúdia

Montáž strojov a zariadení v závode na výrobu preglejok

Spoločnosť Beck&Pollitzer ukončilo rozsiahly projekt v oblasti inštalácie strojov a zariadení v závode na spracovanie preglejky. Projekt zahŕňal inštaláciu lisov, automatizovaných výrobných liniek, dopravníkových systémov a rozličných špecializovaných zariadení, ako napr. nového ofkôrňovacieho stroja, liniek na vysušovanie dýh, systémov na prípravu lepidiel a linky na pilovanie dýh.
Projekt predstavoval unikátne výzvy, ktoré ale boli zvládnuté vďaka zručnému a skúsenému tímu. Lis pre spracovanie za studena aj tepla (s rámom vážiacimi 24 ton) a automatizované linky sa inštalovali v prostredí bežiacej produkcie, čo si vyžadovalo dodržiavanie sprísnených požiadaviek na BOZP.
Počasie bolo v tomto prípade jednou z výziev tiež; lis na lamináciu preglejky bol inštalovaný v dielni s otvorenou strechou, čo znamená, že tím a vybavenie boli vystavení daždivému počasiu počas realizácie projektu.
Náš tím pozostával s 10 inžinierov, 40 mechanikov, zváračov a vodičov, 30 elektrikárov, 20 potrubárov a skúseného manažmentu, ako aj projektových vedúcich a vedúcich pracovníkov BOZP, ktorí všetci prispeli k úspešnému a bezpečnému ukončeniu projektu.
Ako jeden z lídrov v oblasti inštalácií strojov sme pyšní, že môžeme poskytovať profesionálne služby od začiatku do konca projektu. Zavolajte nám!

Komplexné

požiadavky BOZP

100+

pracovníkov

300+

naložených kamiónov so zariadeniami
 • Montáž striekacej výrobnej linky

  Na konci roka 2022, Beck&Pollitzer Česká republika inštaloval sprejovaciu výrobnú linku  pre jedného z našich hlavných klientov v oblasti baliarenského priemyslu. Niektoré z úloh, ktoré musel náš skúsený tím v Česku pri inštalácii podstúpiť bo…
 • Montáž 2000T lisu Schuler v Turecku

  Beck & Pollitzer realizoval ďalší projekt priemyselnej inštalácie pre renomovaného klienta z automobilového priemyslu na prepravu a inštaláciu 2000 tonového lisu v Burse v Turecku. Tento rozsiahly inštalačný projekt, ktorý trval 411 projektový…
 • Montáž extrúzneho lisu pre svetového výrobcu hliníka

  Beck & Pollitzer India začala pracovať na rozsiahlom projekte na inštaláciu strojov pre nášho klienta v Indii, jedného z najväčších svetových výrobcov hliníka. Tento veľký inštalačný projekt od spoločnosti Beck & Pollitzer India pozostáva …
 • Úspešná demontáž kartonárskeho lisu pre výrobcu obalového materiálu

  Jeden z našich aprílových projektov umiestnil náš Beck & Pollitzerov tím v Greer v Južnej Karolíne. Projekt slúžil na vybavenie potrieb klienta na výrobu obalov. Premiestnenie stroja si vyžiadalo odstránenie existujúceho lisu na lepenku do skl…
 • Rozsiahla inštalácia strojov

  Úspešná inštalácia v regióne Krasnodar pre Beck & Pollitzer Rusko Beck & Pollitzer Rusko dokončili rozsiahlu inštaláciu stroja v mliekarenskom závode v regióne Krasnodar pre veľkú nadnárodnú potravinu produktovej spoločnosti. Závod prešiel…
 • Priemyselná montáž závodu na výrobu kávy v Nemecku

  Beck & Pollitzer Nemecko získal na jar 2021 zákazku od dlhodobého klienta v potravinárskom sektore na začatie priemyselnej inštalácie – služby pre pražiareň kávy. Očakáva sa, že dokončenie prác bude trvať pätnásť mesiacov a bude zahŕňať inštal…
 • Komplexná inštalácia pre drevospracujúci priemysel

  Komplexná inštalácia strojového zariadenia pre výrobcu OSB dosiek Beck & Pollitzer Rusko nedávno dokončil rozsiahly projekt pre globálneho klienta v sektore drevárskeho priemyslu. Komplexný projekt sa začal v roku 2020 v závode na výrobu drevo…

  Ďalšie služby:

  Nie ste si istí, ktoré riešenie je vhodné pre potreby Vášho podnikania?


  Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Všetky práva vyhradené.