Skip to main content

Presuny tovární

Presuny výrobných prevádzok


Presuny tovární sú jedny z najnáročnejších projektov, aké môže strojárenská spoločnosť uskutočniť. Aby bol projekt premiestnenia továrne klienta úspešný, musia sa obmedziť výpadky a prestoje na absolútne minimum, ako aj splniť očakávania týkajúce sa nákladov a časového harmonogramu. Tieto zložité presuny tovární a závodov si vyžadujú odborné znalosti a skúsenosti, čo často znamená prizvať externú špecializovanú firmu.
Beck & Pollitzer má viac ako 150-ročné skúsenosti s projektmi sťahovania výrobných hál, zariadení a strojov, vrátane kompletných premiestnení tovární na kľúč. Od demontáže závodu a odpájania existujúcich tovární až po ich prepravu a opätovnú montáž a inštaláciu na novom mieste – niekedy v inej krajine v rámci sveta – máme odborné znalosti potrebné na úspešné dokončenie takýchto veľkých priemyselných projektov.
Medzinárodné relokácie tovární
Premiestnenie továrne môže byť zložité a náročné, a preto je dôležité, aby spoločnosti na jeho úspešné dokončenie využívali odborníkov so skúsenosťami a znalosťami. Nebezpečenstvo neskorého dodania alebo nesprávnej inštalácie môže spôsobiť vážne narušenie a potenciálne finančné straty pre klientov, a preto je dôležité, aby to bolo uskutočnené správne hneď na prvýkrát.
Jednou z našich kľúčových služieb s ktorou sme schopní vám pomôcť patrí premiestnenie tovární spolu so všetkými vašimi potrebami v rámci Európy a často aj globálne. S viac ako 30 kanceláriami v 17 krajinách, vrátane Ruska, Turecka, Indie, USA a Austrálie, má Beck & Pollitzer jedinečnú výhodu, že môže vykonávať väčšinu medzinárodných relokácií s lokálnymi tímami na každej strane. Máme skúsenosti najmä s projektami vyžadujúcimi demontáž v jednej krajine a následnou prepravou a inštaláciou v inej krajine. Toto je podporené našimi rozsiahlymi skúsenosťami, realizáciou tisícok projektov inštalácie a premiestnenia ročne a množstvom spokojných zákazníkov po celom svete.

Naše typické projekty premiestňovania tovární

Zatiaľ čo niektorí naši konkurenti môžu pristupovať k presunu vašej továrne s myšlienkou „zdvihnúť a presunúť“, my máme úplne inú koncepciu. V spolupráci s vami minimalizujeme narušenie vašich operácií a poskytneme technické poradenstvo, ak je to možné, aby sme vám pomohli zefektívniť vaše nové nastavenie. Okrem výroby a montáže podlahových dosiek, chodníkov a nájazdových plošín zabezpečujeme aj mechanickú montáž vrátane akejkoľvek prestavby spolu s montážou zábran alebo doplnkových zariadení.
Bezpečnosť je našou najvyššou prioritou. Naše skúsenosti a štandardizovaný prístup minimalizujú riziká spojené s presunom alebo inštaláciou veľkých zariadení. Pred premiestnením akéhokoľvek zariadenia a počas každej fázy každého projektu vykonávame dôkladné plánovanie zdravia a bezpečnosti a audity, ktoré zahŕňajú hodnotenie rizika, popis metód, plány bezpečnosti práce, validáciu procesov, týždenné a mesačné výkazy, inšpekčné štítky a analýzu pred vykonaním úlohy, interné audity, školenie o bezpečnosti, denné bezpečnostné pochôdzky a rozhovory.
Keďže každý projekt je iný, poskytneme vám rozsah služieb šitý na mieru vašim požiadavkám. Ak chcete prediskutovať všetky potreby premiestnenia vašej továrne a stroja , kontaktujte našu miestnu pobočku, kde získate ďalšie rady a pomoc.
Vždy kladieme bezpečnosť na prvé miesto, ale pracujeme s vami, aby sme porozumeli vašim potrebám a prioritám, aby sme zaistili, že môžeme byť stále prevádzkyschopní aj počas sťahovania/premiestňovania.

Zhrnutie služieb spoločnosti Beck&Pollitzer v oblasti presunov výrobných prevádzok:

 • Pridelený zodpovedný projektový manažér pre konkrétnu relokáciu továrne
 • BOZP/Systém riadenia bezpečnosti pri práci
 • Medzinárodná doprava
 • Značenie odpojených častí aj s možnosťou 3D skenovania
 • Odpojenie a pripojenie primárnych zdrojov
 • Balenie a preprava
 • Vyznačenie pozícií a kontrola uloženia
 • Príprava základov a podkladov
 • Označovanie podláh a pozičné skúšky
 • Vŕtanie a príprava fixácie ku podlahe
 • Uloženie a presun strojov do výroby
 • Zdvíhanie ťažkých bremien a ich presun na pozíciu za použitia našej širokej flotily zdvíhacej techniky: hydraulické GANTRY žeriavy, VZV, Versa VZV, Twin lift, Manitou, atď.
 • Nastavenie a vyrovnanie
 • Mechanické a elektrické služby
 • Skúšanie a predodovzdávkové práce
 • Finálne testovanie a odlaďovanie pri nábehu do prevádzky za prítomnosti klienta a/alebo OEM (výrobcu zariadenia)
 • Predanie projektu a dokumentácie klientovi

Prípadová štúdia

Úspešné dokončenie relokácie továrne plne na kľúč

Spoločnosť Beck & Pollitzer podnikla veľké premiestnenie továrne z Coventry do nových priestorov zariadenia v Leamington Spa, Warwickshire UK, pre renomovaného klienta v sektore zelenej energie. Okrem kompletných služieb projektového manažmentu pre nášho klienta sme vykonávali aj úlohu hlavného dodávateľa celého projektu premiestnenia a inštalácie.
Poskytli sme kompletné riešenie premiestnenia továrne na kľúč, ktoré zahŕňalo premiestnenie výrobných strojov, testovacích buniek, výskumno-vývojového zariadenia a spaľovacích komôr s mechanickým a elektrickým odpojením a opätovným zapojením. Okrem toho sme v rámci novej továrne vykonali inštaláciu primárnych zdrojov, čo zahŕňalo 24 km dátových káblov.
Kompletné služby projektového manažmentu spoločnosti Beck & Pollitzer zaručili, že strojové zariadenie bolo demontované, prepravované a opätovne inštalované bezpečne, efektívne a s minimálnym dopadom na výrobu. Spolu s našimi štandardnými mechanickými a elektrickými inštaláciami a službami premiestňovania náš tím expertov zabezpečoval a projektoval aj kľúčové množstvo subdodávateľských služieb, ktoré zahŕňali:
 • Nová mezanínová podlaha
 • Nové interné kancelárie, oddychové miestnosti a sociálne zariadenia
 • Nová podlaha a dekorácia stien a stropov
 • Taktiež bola vykonaná a dokončená oprava prepadnutých konštrukcií na starej prevádzke klienta
Pod dohľadom nášho projektového manažéra bol projekt zrealizovaný podľa harmonogramu a k úplnej spokojnosti klienta a so 100% zameraním na zdravie a bezpečnosť.
Komentár nášho klienta: „Nedokážem slovami dostatočne vychváliť spoločnosť Beck & Pollitzer za prácu, ktorú vykonali, aby nás dostali tam, kde sme teraz, a dodržali načasovanie a rozpočet a zároveň s nami spolupracovali na udržaní neustále sa meniacich požiadaviek výroby. Špecializovaný tím Beck & Pollitzer viedol projekt od prvého dňa a spolupracoval s nami na každom kroku, bezpečnosť bol absolútnou prioritou číslo 1, ale spolupracovali s nami na našich niekedy až neštandardných požiadavkách a plneniach.“

Kompletný

Projekt na kľúč

Vysoké

Nároky na kontrolu kvality

Vysoké

Nároky na spoluprácu s inými spoločnosťami

100%

Spokojnosť klienta
 • Stratégie efektívneho plánovania projektu presunu továrne

  Ak sa ocitnete pred výzvou na projekt premiestnenia továrne, nepochybne vás čaká náročná a komplexná úloha. Projekt premiestnenia továrne si vyžaduje starostlivé plánovanie, bezproblémovú koordináciu a starostlivé zváženie viacerých faktorov. Niel…
 • Úspešné dokončenie presunu závodu KraussMaffei v Hannoveri, Nemecko

  Po trvaní projektu približne 6 mesiacov bolo úplné premiestnenie závodu z Hannoveru do nového závodu KraussMaffei v Laatzene dokončené podľa plánu a ďalšie premiestnenie v Mníchove začala spoločnosť Beck & Pollitzer Nemecko. Pod vedením Beck &…
 • Slávnosť odovzdávania projektu po úspešnom dokončení presunu prevádzky

  Beck & Pollitzer UK dokončili kompletnú relokáciu na kľúč – presťahovanie továrne. Tento presun nového zariadenia a projekt premiestnenia výroby bol vykonaný pre významného klienta, inovátora v odvetví výroby energie, ktorý požadoval premiestn…
 • Kompletná relokácia tovární na kľúč

   Beck & Pollitzer realizuje kompletný projekt premiestnenia továrne na kľúč Beck & Pollitzer pracuje na veľkom projekte premiestnenia továrne pre významného klienta v sektore zelenej energie. Náš klient, inovátor v odvetví výroby energie,…
 • Sťahovanie továrne na obaly

  Beck & Pollitzer India dokončili premiestnenie továrne na výrobu flexibilných & pevných obalov z Uttarakhandu, Severná India do Pondicherry, Južný & Gujarat, Západná India. Náš skúsený tím bol zodpovedný za celý proces premiestnenia to…
 • Presun výrobnej prevádzky z UK do Austrálie

  Premiestnenie továrne z Veľkej Británie do Austrálie pre Richard Klinger Ltd, výrobnú spoločnosť Tento týždeň ThrowbackThursday ukazuje Beck & Projekt premiestnenia Pollitzera zo 60. rokov 20. storočia. Ako medzinárodná spoločnosť s globálnym …
 • Úspešné zahájenie projektu relokácie výroby pre KrausMaffei

  Po premiestnení prvých 5-osových obrábacích centier do nového závodu KraussMaffei v Laatzene, Beck & Pollitzer Nemecko úspešne dokončili prvé uvedenie projektu do prevádzky. Pod vedením Beck & Vedenie projektu Pollitzer, náš odborný montáž…

  Nie ste si istí, ktoré riešenie je vhodné pre potreby Vášho podnikania?


  Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Všetky práva vyhradené.