Skip to main content

Aktuality

Presun výrobnej prevádzky z UK do Austrálie


Premiestnenie továrne z Veľkej Británie do Austrálie pre Richard Klinger Ltd, výrobnú spoločnosť

Tento týždeň ThrowbackThursday ukazuje Beck & Projekt premiestnenia Pollitzera zo 60. rokov 20. storočia. Ako medzinárodná spoločnosť s globálnym dosahom, Beck & Pollitzer prepravoval – a prepravuje – stroje a iné predmety po zemi, po mori a vzduchom.

Fotografia je jednou z niekoľkých snímok zhotovených počas premiestnenia továrne z Veľkej Británie do Austrálie. Klientom bol Richard Klinger Ltd, výrobná spoločnosť so sídlom v Sidcupe. Zatiaľ čo veľké množstvo strojov sa do západnej Austrálie prepravovalo po mori, niekoľko menších zariadení bolo zabalených a prepravených letecky.

Dnes Beck & Pollitzer nielenže premiestňuje stroje na miesta po celom svete, ale podporuje aj samotný letecký priemysel. V priebehu rokov sme boli kľúčovým dodávateľom pre mnohých významných klientov z oblasti letectva – tento záväzok si vyžaduje dokonalú pozornosť spoločnosti Health & Bezpečnosť.

Ak sa chcete dozvedieť viac o našich leteckých službách, navštívte: www.beck-pollitzer.com/industries/aerospace/


Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Všetky práva vyhradené.