Skip to main content

Úspešná demontáž kartonárskeho lisu pre výrobcu obalového materiálu


Jeden z našich aprílových projektov umiestnil náš Beck & Pollitzerov tím v Greer v Južnej Karolíne. Projekt slúžil na vybavenie potrieb klienta na výrobu obalov. Premiestnenie stroja si vyžiadalo odstránenie existujúceho lisu na lepenku do skladu na mieste a jeho nahradenie novým strojom s hmotnosťou 91 000 lb.

Vyššie než normálne poveternostné teploty spôsobili, že asfaltová pôda bola mäkká, takže premiestnenie lisu si vyžadovalo použitie oceľových platní, aby sa zabránilo potopeniu vybavenia a techniky. Riadenie nákladu (na obrázku) tiež požadovalo tri vozíky pracujúce súčasne, aby sa zabezpečilo bezchybné premiestnenie do nízkeho stropu skladu.

Stratégia a tímová práca zameraná na bezpečnosť, ktorú vykonala naša skúsená posádka, umožnila bezpečný pohyb a pevné pristátie zavŕšením prvej fázy projektu. Ak potrebujete pomoc s ďalším projektom odstránenia strojov, neváhajte nás kontaktovať.


Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Všetky práva vyhradené.