Skip to main content

Aktualności

Metoda 5S: Jak ją wykorzystać do stworzenia szczupłego magazynu (wideo)


Praktyki magazynowe 5S: Jak wykorzystać metodę 5S do stworzenia szczupłego magazynu?

Wykorzystanie metody 5S jest podstawą działalności organizacyjnej Beck & Pollitzer polegającej na “szczupłym” magazynowaniu, czyli zastosowaniu technik i narzędzi tak aby wyeliminować zjawisko marnotrawstwa. Metoda 5S pochodzi z Japonii i jest nakreślona przez pięć kluczowych zasad: Seiri (sortowanie), Seiton (systematyka), Seiso (sprzątanie), Seiketsu (standardyzacja), Shisuke (samodoskonalenie).

Pięć kroków metodologii 5S to:

  1. Sortowanie (Seiri): Ta praktyka polega na organizowaniu i usuwaniu zbędnych pozycji z magazynu. Obejmuje identyfikację i usuwanie nieużywanych lub przestarzałych materiałów, narzędzi, sprzętu i zapasów. Celem jest stworzenie czystego i wolnego od bałaganu miejsca pracy, które zwiększa wydajność i bezpieczeństwo
  1. Systematyka (Seiton): Systematyka skupia się na ułożeniu pozostałych elementów w logiczny i efektywny sposób. Praktyka ta polega na opracowaniu systematycznego systemu przechowywania i ustaleniu wyznaczonych lokalizacji dla każdego elementu. Stosowane są odpowiednie etykiety, oznakowania i wskazówki wizualne, aby zapewnić łatwy dostęp do przedmiotów i ich szybką identyfikację.
  1. Sprzątanie (Seiso): Praktyka Seiso obejmuje regularne czyszczenie i konserwację magazynu. Obejmuje zamiatanie, mycie, odkurzanie i usuwanie wszelkich zanieczyszczeń lub brudu z obszarów roboczych. Regularne czyszczenie nie tylko poprawia ogólny wygląd, ale także zapobiega wypadkom i utrzymuje sprzęt i wyposażenie w dobrym stanie.
  1. Standaryzacja (Seiketsu): Standaryzacja obejmuje ustanowienie jasnych i spójnych procedur i wytycznych dotyczących operacji magazynowych. Ta praktyka gwarantuje, że wszyscy przestrzegają tego samego zestawu zasad i procesów, co prowadzi do zwiększenia wydajności, zmniejszenia liczby błędów i poprawy bezpieczeństwa. Standaryzacja obejmuje również wdrażanie kontroli wizualnych i dokumentacji, aby pomóc w utrzymaniu praktyk 5S.
  1. Samodoskonalenie (Shitsuke): Utrzymanie praktyk 5S wymaga ciągłego zaangażowania i dyscypliny ze strony wszystkich pracowników. Obejmuje regularne przeglądanie i utrzymywanie ustalonych standardów, zapewnianie przestrzegania praktyk i zachęcanie do ciągłego doskonalenia. Przestrzeganie zasad 5S obejmuje szkolenia pracowników, przeprowadzanie audytów oraz wspieranie kultury czystości, organizacji i wydajności w magazynie.

Jak możesz nauczyć się metody 5S, aby wdrożyć szczupłe magazynowanie w swoim biznesie? W tym artykule zawarliśmy kilka prostych wskazówek, które pomogą Twojemu szczupłemu magazynowi osiągnąć swój potencjał.

Organizacja miejsca pracy

Zainstalowanie dodatkowego oświetlenia i umieszczenie schematów organizacji pracy w odpowiednich obszarach działania poprawi spójność pracowników i zapewni wyższe wskaźniki produktywności.

Zorganizuj i oznacz strefę sprzętu przeciwpożarowego

Strefa ochrony przeciwpożarowej musi być zawsze dostępna, bez przeszkód. Nigdy również nie powinna być wykorzystywana do przechowywania materiałów. Jeśli będziesz trzymać się zasad wykorzystania narzędzia “metoda 5s” , będziesz mieć zorganizowaną, płynną przestrzeń roboczą, bez problemu z utrzymaniem czystości w tej ważnej strefie bezpieczeństwa.

Zidentyfikuj wszelkie obszary, które można sklasyfikować jako obszary niebezpieczne

Wyraźne oznaczenia na podłodze zwrócą uwagę pracowników na potencjalnie niebezpieczne obszary. Magazyny stają się bezpieczniejszymi miejscami pracy niż kiedykolwiek, ale zawsze pojawia się ryzyko, więc wyraźnie wyznaczony obszar niebezpieczny (oznaczony kolorem / liniami kreskowanymi / liniami, odpowiednimi podpisami) zapewni bezpieczniejsze środowisko pracy .

Zorganizuj przechowywanie makulatury

Szczupły magazyn powinien być uporządkowany. Zapewnienie miejsca do przechowywania makulatury pomoże ograniczyć gromadzenie się papieru w niechcianych obszarach wokół magazynu, a także zmniejszy ryzyko poślizgnięcia się i potknięcia. Obszar ten powinien być wyposażony w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy.

Płyta 5S

Dostarczenie tablicy 5S może pomóc w podkreśleniu wymagań narzędzia “metoda 5S”, planów jak i celów dla pracowników magazynu. Tablica powinna zawierać wszystkie istotne informacje, w tym plan magazynu, układ, harmonogramy zespołów, wymagane bieżące działania 5S i instrukcje a także numery alarmowe.

Jeśli zastosujesz się do tych wskazówek narzędzia “metoda 5s” dotyczących magazynowania, zapewnisz optymalne, komfortowe warunki pracy dla swoich pracowników, a także znacznie bezpieczniejszy i wydajniejszy magazyn. Pomożesz również w znacznym stopniu obniżyć koszty operacji magazynowych.

Beck & Pollitzer wdraża metodę 5S we wszystkich naszych magazynach, co widać na naszym filmie. Płynna, uporządkowana przestrzeń robocza oznacza, że pracownicy mogą swobodnie wykonywać swoje zadania. Zapewniając przejrzyste harmonogramy i uporządkowane plany pięter, tworzy szczupłe, zorganizowane i wydajne środowisko magazynowe oraz bezpieczne miejsce dla wszystkich swoich pracowników. Metoda 5S to bijące serce Beck & Pollitzer, wspierające i utrzymujące sprawne funkcjonowanie jej działań operacyjnych.

Beck & Pollitzer – globalny dostawca usług inżynieryjnych i logistycznych

Z ponad 30 lokalizacjami na całym świecie i 150-letnim doświadczeniem Beck and Pollitzer może podejmować się różnorodnych projektów, w tym <a href="https://beck-pollitzer.com/pl/uslugi/relokacja-przemyslowa/relokacji przemysłowych i <a href="https://beck-pollitzer.com/pl/uslugi/uslugi-mechaniczne/"instalacji maszyn dla wielu sektorów przemysłu. Aby omówić potrzeby związane z projektem, skontaktuj się z najbliższym biurem, które pomoże Ci go zrealizować.


Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.