Skip to main content

Beck & Pollitzer – víťaz ocenenia RoSPA už po 7. krát


Sme mimoriadne hrdí na to, že môžeme oznámiť, že spoločnosť Beck & Pollitzer vyhrala už siedmy rok po sebe Zlatú cenu RoSPA za zdravie a bezpečnosť 2023. RoSPA je popredným hlasom v oblasti zdravia a bezpečnosti, ktorý sa snaží znížiť počet nehôd, ktorým sa dá vyhnúť doma, na cestách, v práci a vo voľnom čase.

Ceny RoSPA, ktoré sa udeľujú už viac ako storočie, sú poctou venovaniu sa neustálemu rozvoju v oblasti prevencie úrazov a chorôb na pracovisku. Porotcovia hodnotia komplexné systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci účastníkov prostredníctvom súťaže, do ktorej sa môžu zapojiť podniky a organizácie všetkých typov a veľkostí zo Spojeného kráľovstva aj mimo neho. Tieto praktiky zahŕňajú veci ako vedenie a zapojenie pracovnej sily.

Toto uznanie je výsledkom toho, že všetci v spoločnosti usilovne pracujú na prijímaní, dohliadaní a neustálom zlepšovaní nášho výkonu v oblasti zdravia a bezpečnosti. V budúcnosti budeme naďalej udržiavať najvyššiu úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti, aby sme všetkým zaručili pohodu pri práci.


    Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Všetky práva vyhradené.