Skip to main content

Beck & Pollitzer – posedmé vítězem ceny RoSPA


S velkou hrdostí oznamujeme, že společnost Beck & Pollitzer získala již posedmé v řadě zlaté ocenění RoSPA za bezpečnost a ochranu zdraví při práci 2023. RoSPA je předním hlasatelem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který vede kampaně za snížení počtu nehod, kterým se lze vyhnout, doma, na silnicích, v práci i ve volném čase.

Ceny RoSPA, které se udělují již více než sto let, jsou oceněním za oddanost neustálému rozvoji v oblasti prevence úrazů a nemocí z povolání. Porotci hodnotí komplexní systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci účastníků soutěže, která je otevřena podnikům a organizacím všech typů a velikostí z Velké Británie i mimo ni. Mezi tyto postupy patří například vedení a zapojení pracovníků.

Toto uznání je výsledkem usilovné práce všech zaměstnanců společnosti na přijetí, dohledu a neustálém zlepšování výsledků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. I v budoucnu budeme dodržovat nejvyšší úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, abychom zaručili pohodu všech lidí při práci.

 • 5S metoda: Jak používat 5S metodu k vytvoření štíhlého skladu (Video)

  5S metoda: Jak použít 5s metodu k vytvoření štíhlého skladu. 5S metoda je základem organizační metody štíhlého skladování společnosti Beck & Pollitzer. 5S metoda pochází z Japonska a je nastíněna pěti klíčovými principy: Seiri (Řadit), Seiton…
 • Školení bezpečnosti práce ve výškách

  Kde je bezpečnost vždy nejvyšší prioritou V Beck & amp; Pollitzer přijímáme opatření, abychom zajistili, že všichni naši klienti a zaměstnanci vědí, jaký význam přikládáme ochraně našich lidí. Jednou z oblastí, na kterou se zaměřujeme, je prá…
 • Zlatá cena za oblast zdraví a bezpečnosti

  Náš jediný standard bezpečnosti a ochrany zdraví je zlatým standardem… znovu! Přínosy našeho standardizovaného přístupu k ochraně zdraví a bezpečnosti byly opět uznány a odměněny RoSPA, Královskou společností pro prevenci nehod. Společnost Beck …

  Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Všechna práva vyhrazena.