Skip to main content

Aktuality

Výmena robotizovanej linky na výrobu podvozkov


Jeden z najväčších výrobcov automobilov nám zveril projekt na výmenu podvozkovej linky so štrnástimi kusmi robotov a desať kusov robotických základní na zvarovni v Českej republike.

Projekt obmeny zahŕňal elektrickú a mechanickú demontáž, premiestnenie nových robotov na miesto existujúcich, pripojenie obslužného a výfukového systému. Niektoré zariadenia použité v projekte boli:

  • 1x VZV Hyster 5,5t elektrický
  • 1x VZV VersaLift 40/60 s výložníkovým hákom
  • 1x VZV Hyster 7.0 s výložníkovým hákom

Hlavnou výzvou tohto projektu bolo zdvíhanie a presúvanie robotov cez ploty a niektoré ďalšie komponenty, ktoré si vyžadovali veľmi presnú prácu. Na dokončenie projektu načas a so 100% spokojnosťou klienta bolo využitých celkovo 24 pracovníkov a 940 projektových hodín. Bezpečnosť bola naším hlavným záujmom a starostlivé strategické plánovanie bolo nevyhnutné na zaistenie bezpečného dokončenia práce.

Beck & Pollitzer má preukázateľné skúsenosti s realizáciou veľkých projektov premiestňovania a inštalácie po celom svete v rámci automobilového sektora. Toto je podporené našimi viac ako 150-ročnými skúsenosťami a viac ako 30 pobočkami po celom svete. Kontaktujte nás a prediskutujte svoj ďalší projekt!


Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Všetky práva vyhradené.