Skip to main content

Úspešná elektrická inštalácia automatizovaného skladu


Automatizovaný sklad vo Warringtone v severozápadnom Anglicku bol miestom ďalšieho úspešného projektu rozsiahlej priemyselnej inštalácie spoločnosti Beck & Pollitzer. Toto zadanie si vyžadovalo inštaláciu kompletného elektrického riadiaceho systému pre dopravník MCS.

Všetky práce boli koordinované naším odborným tímom projektového manažmentu a vykonávané v súlade s predpismi Spojeného kráľovstva o výstavbe, dizajne a manažmente (CDM). Tento rozsiahly projekt priemyselnej elektroinštalácie si vyžadoval rôzne zapojenia, ktoré zahŕňali:

  • 20 skriniek PLC
  • 88 míľ ovládacieho kábla
  • 6 500 metrov elektrického vybavenia na dopravníkových systémoch
  • 1 800 metrov elektrického ochranného obalu na 3 poschodí
  • systém kyvadlovej dopravy s 10 uličkami
  • rôzne zariadenia v teréne

Viac ako 30 elektrikárov a mnoho ďalších odborníkov odpracovalo viac ako 50 000 hodín práce na projekte, ktorý si vyžadoval aj testovanie siete a napájacích obvodov, ktoré sme nainštalovali. Obstáli na výbornú, čo umožnilo vydanie certifikátu NICEIC a dokončenie projektu načas a v rámci rozpočtu.

Naše tímy skúsených mechanických a elektrotechnických pracovníkov sú schopné poskytnúť kompletné konkurencieschopné riešenie pre akýkoľvek typ priemyselných inštalácií pre váš automatizovaný sklad. Obráťte sa na miestnu pobočku, ktorá s radosťou prediskutuje váš projekt a pomôže vám vyvinúť nákladovo efektívne riešenie, ktoré spĺňa všetky vaše požiadavky.


    Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Všetky práva vyhradené.