Skip to main content

Úspešná inštalácia jedného z najväčších automatizovaných archívov na svete


Beck & Pollitzeru sa darí aj vo veľkých výzvach a projekt, ktorý sme získali v roku 2018 pre nás predstavoval jednu z našich najväčších výziev v histórii. Nielen z hľadiska veľkosti automatizovaného registračného systému, ktorý sme inštalovali, ale aj preto, že mnohé z 2 miliárd strán papierových dokumentov, ktoré systém uchovával, boli prísne tajné.

Táto priemyselná automatizácia bola vykonaná v rámci najprísnejších bezpečnostných opatrení, aké si možno predstaviť, s kontrolami na zaistenie bezpečnosti Dokumentácie. Bolo nainštalovaných viac ako 24 000 celových buniek spolu s mechanickými a elektrickými časťami dopravníkového systému.

Beck & Pollitzer tím zmontoval systém v troch samostatných komorách, z ktorých každá je spojená s ostatnými dvoma mostami. To umožnilo 140 robotom, ktoré obsluhovali systém, prístup do všetkých oblastí. V prístupových bodoch boli nainštalované aj protipožiarne dvere, všetky naprogramované tak, aby sa v prípade požiaru zavreli. Tento projekt demonštroval že Beck & Pollitzer má schopnosť pracovať pod tlakom v prísne regulovanom prostredí.

S viac ako 1 000 zamestnancami po celom svete a viac ako 30 pobočkami po celom svete dokážeme prispôsobiť inovatívne riešenia automatizácie skladov tak, aby vyhovovali vašim potrebám. Bez ohľadu na vaše požiadavky, budeme s vami spolupracovať, aby sme našli nákladovo najefektívnejšie riešenia automatizácie. Kontaktujte svoju miestnu pobočku so žiadosťou o ďalšie rady a pomoc.


    Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Všetky práva vyhradené.