Skip to main content

Novinky

Úspěšná instalace jedné z největších automatických kartoték na světě


Společnosti Beck & Pollitzer se daří ve velkých výzvách a zakázka, kterou jsme získali v roce 2018, patřila mezi naše největší. Nejen z hlediska velikosti automatizovaného systému evidence, který jsme instalovali, ale také proto, že mnoho z 2 miliard stránek papírových dokumentů, které by systém ukládal, bylo přísně tajných.

Tato průmyslová automatizace byla provedena za nejpřísnějších bezpečnostních opatření, která si lze představit, se zavedenými kontrolami pro zajištění bezpečnosti dokumentů. Bylo instalováno více než 24 000 mřížkových buněk spolu s mechanickými a elektrickými částmi dopravníkového systému.

Tým Beck & Pollitzer postavil systém ve třech samostatných komorách, z nichž každá je propojena s ostatními dvěma můstky. To umožnilo 140 robotům, které systém obsluhovaly, přístup do všech oblastí. V přístupových bodech byly také instalovány protipožární dveře, všechny naprogramované tak, aby se v případě požáru zavřely. Tento projekt prokázal schopnost společnosti Beck & Pollitzer prosperovat pod tlakem v přísně regulovaném prostředí.

S více než 1 000 zaměstnanci po celém světě a více než 30 pobočkami po celém světě můžeme přizpůsobit inovativní řešení automatizace skladů tak, aby vyhovovala vašim potřebám. Ať už jsou vaše požadavky jakékoli, budeme s vámi spolupracovat, abychom našli cenově nejefektivnější řešení automatizace. Další rady a pomoc vám poskytne lokální pobočka Beck & Pollitzer.

  • Úspěšná elektroinstalace pro automatizovaný sklad

    Automatizovaný sklad ve Warringtonu v severozápadní Anglii byl místem dalšího úspěšného projektu rozsáhlé průmyslové instalace společnosti Beck & Pollitzer. Toto zadání vyžadovalo instalaci kompletního elektrického řídicího systému na dopravní…

    Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Všechna práva vyhrazena.