Skip to main content

Aktuality

Dlhoročné partnerstvo s poprednou technologickou spoločnosťou


Dlhoročné partnerstvo s poprednou technologickou spoločnosťou z oblasti automatizácie a mechanizácie a dodávateľom technológie pre e-mobilitu.

Začiatky úspešnej spolupráce s našim globálne pôsobiacim klientom sa datujú do roku 2008. Nižšie uvádzame 3 z našich aktuálnych spoločných projektov, ktoré dokazujú ako je naša spolupráca prospešná pre obe naše spoločnosti, našich zahraničných zákazníkov ako aj samotných zamestnancov závodov.

Medzinárodná dodávka modernej komplexnej technológie v oblasti elektromobility
Novú plne automatizovanú výrobnú linku na elektromotory v Nemecku náš tím špecialistov z Nemecka a Francúzska demontoval, previezol do Francúzska a v závode koncového zákazníka znovu zmontoval a pripravil na uvedenie do prevádzky.

Inštalovaná linka pozostávala z transportovaných dielov, ako sú portály, roboty a pásy, ohýbačky, lepiace systémy, laserové zváracie bunky a extrakčné systémy, chladiace tunely, testovacie bunky a baliace jednotky (stohovacie bunky a roboty). Linka ako komplet dosahovala celkovú plochu približne 600 metrov štvorcových. Na projekt relokácie sme mali relatívne krátky čas – plánovanie a príprava bola preto vopred pripravená a odsúhlasená naším projektovým manažérom, pričom boli dodržané všetky opatrenia z oblasti BOZP.

Náš nemecký tím bezpečne naložil zariadenie na prepravu do Francúzska. Následne vo Francúzsku, pod dohľadom našich nemeckých a francúzskych manažérov, náš francúzsky tím vyložil, zmontoval a odovzdal výrobnú linku nášmu klientovi, pripravenú na zapnutie – na funkčné a procesné uvedenie do prevádzky.

Projektový tím Beck & Pollitzer pozostával z projektových manažérov, supervízorov, šestnástich skúsených mechanikov, mechatronických inžinierov a elektrikárov. Naše tímy použili potrebné prepravné zariadenie, zdvíhacie zariadenie a nástroje v prípade oboch lokalít.

Tento projekt je teda ďalším príkladom skvelej spolupráce medzi dvoma pobočkami Beck & Pollitzer. Projekt bol dokončený včas a k plnej spokojnosti klienta.

Inštalácia obrábacích centier

Podľa kvalitatívnych špecifikácií a podkladov výrobcu náš tím mal za úlohu namontovať veľké množstvo obrábacích sústružníckych a frézovacích strojov za dohodnutú pevnú cenu. Dvanásť našich mechanikov a elektrikárov na mieste dokončilo tento strojársky projekt pod vedením nášho supervízora.

Poskytnutie pracovnej sily pre montážne operácie

Od roku 2016 podporujeme nášho renomovaného klienta v oblasti dodávky personálu. Pod/nad kapacity pri montáži vyrovnávame kooperáciou a poskytujeme klientovi najvyššiu možnú flexibilitu pri plánovaní pracovnej kapacity.

Na oddelení montáže, predmontáže a finálnej montáže aktuálneho projektu sa podieľa viac ako dvadsať mechanikov a elektrikárov. Prispievajú tak k úspešnému dokončeniu veľkého množstva rôznych produktov načas, vždy podľa konštrukčných a kvalitatívnych špecifikácií, ako aj finálnej kontroly a prevzatia zákazníkom a klientom.
office


    Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Všetky práva vyhradené.