Skip to main content

Aktuality

Montáž automatizovaného skladu pre výrobnú spoločnosť


Beck & Pollitzer realizoval ďalší projekt montáže automatizovaného skladu pre výrobcu mlieka a mliečnych výrobkov, ktorý bol úspešne dokončený včas.

Úloha zahŕňala inštaláciu plne automatizovaného skladového systému, ktorý bude fungovať pri veľmi nízkej teplote -27 C. Jednou z hlavných výziev, ktorým čelili naši technici pri tomto komplexnom projekte, bol obmedzený priestor – od najvyššieho bodu stohovacieho žeriavu po strop miestnosti bolo menej ako 50 mm, takže všetku prácu bolo potrebné vykonať mimoriadne presne.

Tento projekt pozostával zo 45 inštalačných špecialistov, 2 technikov a 1 bezpečnostného technika pod odborným dohľadom projektového manažéra. Inštalovali sa 3 sady skladových komplexných oceľových konštrukcií s automatickým nakladaním a vykladaním produktov.

Projekt bol dodaný načas a zákazník bol spokojný s profesionalitou a integrovaným prístupom k úlohám, ktoré predviedol náš Beck & Pollitzer tím. S neustále rastúcim počtom výrobných prevádzok, Beck & Pollitzer môže realizovať akýkoľvek druh projektu automatizácie skladu po celom svete. Obráťte sa na svoju miestnu pobočku, aby ste prediskutovali potreby svojho projektu!


    Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Všetky práva vyhradené.