Skip to main content

Rozšírenie automatizovaného skladu v Nemecku


Náš klient potreboval rýchlo a bezpečne rozšíriť kapacitu svojho skladu v Nemecku. Rozšírenie tohto automatizovaného skladu si vyžadovalo spoluprácu medzi štyrmi krajinami, pričom spoločnosť Beck & Pollitzer Poľsko prevzala vedenie a poskytla potrebnú kvalifikovanú pracovnú silu, expertízu v oblasti dohľadu, pokročilé vybavenie a know-how v oblasti riadenia.

Projekt bol náročný, pretože zahŕňal inštaláciu a uvedenie do prevádzky 80 triediacich staníc a uvedenie viac ako 350 autonómnych robotov do aktívneho skladu. Keďže priestor bol veľmi obmedzený, tím Beck & Pollitzer vedel, že kľúčom k úspechu je presné riadenie zásob. Väčšinu vybavenia bolo potrebné premiestniť, vybaliť a nainštalovať v ten istý deň, pričom 30 vozidiel si vyžadovalo vyloženie.

Projekt bol bezpečne dokončený a otvoril nám dvere k tomu, aby sme pre tohto klienta v budúcnosti prijali ešte väčšie výzvy. Ak potrebujete pomoc s automatizáciou skladu, obráťte sa na miestny tím. Kontaktujte nás tu.


    Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Všetky práva vyhradené.