Skip to main content

Novinky

Rozšíření automatizovaného skladu v Německu


Náš klient potřeboval rychle a bezpečně rozšířit kapacitu svého skladu v Německu. Rozšíření tohoto automatizovaného skladu vyžadovalo spolupráci čtyř zemí, přičemž vedoucí úlohu převzala společnost Beck & Pollitzer Polsko, která poskytla potřebnou kvalifikovanou pracovní sílu, odborné znalosti v oblasti dohledu, moderní vybavení a know-how v oblasti řízení.

Projekt byl náročný, protože zahrnoval instalaci a uvedení do provozu 80 třídicích stanic a zavedení více než 350 autonomních robotů do aktivního skladu. Vzhledem k velmi omezenému prostoru tým Beck & Pollitzer věděl, že klíčem k úspěchu je přesné řízení zásob. Většinu zařízení bylo třeba přemístit, vybalit a nainstalovat ve stejný den, přičemž bylo třeba vyložit 30 kamionů.

Projekt byl bezpečně dokončen a otevřel nám dveře k tomu, abychom pro tohoto klienta v budoucnu přijali ještě větší výzvy. Pokud potřebujete pomoci s automatizací skladu, obraťte se na místní tým. Kontaktujte nás zde.


    Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Všechna práva vyhrazena.