Skip to main content

Aktuality

Experti v oblasti automatizovaných skladov


Dopyt po našich odborných znalostiach v oblasti automatizácie skladov stúpa!

Nastal čas rozmachu elektronického obchodu. Podniky sú svedkami toho, že opakujúce sa úlohy, ktoré kedysi vykonával ľudský personál, teraz dokončujú stroje. A vo väčšom meradle skladové spoločnosti na celom svete čoraz viac zavádzajú automatizované procesy na zrýchlenie a zefektívnenie svojich operácií, pričom si uvedomujú ohromujúce úspory času a nákladov.

Keďže nákupné návyky sa menia, doručovanie domov sa teší nárastu popularity, čo vytvára vysoký dopyt po službách Beck & Pollitzer USA.

Sme preferovanými dodávateľmi pre podniky elektronického skladovania v celej krajine a hlavný klient sa teraz spolieha na to, že nainštalujeme priemyselné zariadenia, ktoré automatizujú ich procesy vychystávania a balenia na mnohých miestach po celej krajine.

Naše rozsiahle skúsenosti s inštaláciou strojov automatizovaného skladu znamenajú, že naši klienti sa na nás môžu spoľahnúť pri efektívnej a bezpečnej inštalácii systémov, ktoré potrebujú, aby zostali konkurencieschopní v elektronickom obchode.


    Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Všetky práva vyhradené.