Skip to main content

Novinky

Odborníci na automatizaci skladů


Poptávka po našich odborných znalostech v oblasti automatizace skladů roste!

Nastal čas rozmachu elektronického obchodování. Podniky vidí, že opakující se úkoly, které kdysi prováděli lidé, nyní dokončují stroje. A ve větším měřítku skladové společnosti po celém světě stále častěji zavádějí automatizované procesy, aby urychlily a zefektivnily své operace, přičemž si uvědomují ohromující úspory času a nákladů.

Jak se mění nákupní zvyklosti, doručování domů se těší nárůstu popularity, což vytváří vysokou poptávku po službách Beck & Pollitzer USA. Jsme preferovanými dodavateli pro e-skladování po celé zemi a hlavní klient se nyní spoléhá na nás, že nainstalujeme průmyslová zařízení, která automatizují jejich procesy vychystávání a balení na mnoha místech po celé zemi.

Naše rozsáhlé zkušenosti s instalací automatizovaných skladových strojů znamenají, že se naši klienti mohou spolehnout na to, že efektivně a bezpečně nainstalujeme systémy, které potřebují, aby zůstali konkurenceschopní v e-commerce.


    Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Všechna práva vyhrazena.