Skip to main content

Aktuality

Signatár Globálneho paktu OSN


Výsledky spoločnosti Beck & Pollitzer, ako spoločnosti hájacej princípy firemnej zodpovednosti sa dosahujú hlavne vďaka našej prioritizácii v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti, ako aj dôležitosti, ktorú kladieme na etické pracovné postupy. Nedávno sme formálne deklarovali svoj záväzok rozširovať náš zámer – princípy firemnej zodpovednosti tým, že sme sa stali signatármi Globálneho paktu Organizácie Spojených národov Dohode – globálnej platforme pre vývoj, implementáciu a propagáciu zodpovedných a férových obchodných praktík.
Globálny pakt OSN vyzýva spoločnosti, aby všetky svoje činnosti a stratégie zladili s desiatimi základnými princípmi v oblasti ľudských práv, práv zamestnancov, životného prostredia a boja proti korupcii pri súčasnej podpore v plnení cieľov OSN, ako aj problémov vyplývajúcich z Cieľov dlhodobého udržateľného rozvoja (SDGs).
„V súlade s naším záväzkom dodržiavať tieto zásady, spoločnosť Beck & Pollitzer je hrdá na to, že môže zosúladiť všetky svoje aktivity s očakávaniami našich akcionárov v súvislosti s naším ekonomickým, sociálnym a environmentálnym vplyvom. Zaviazali sme sa vykonávať naše obchodné aktivity čestne a v plnom súlade s medzinárodnými predpismi, pričom neustále hľadáme lepšie, bezpečnejšie, nákladovo efektívnejšie a udržateľnejšie metódy práce,“ poznamenal Andrew Hodgson, Generálny riaditeľ.


    Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Všetky práva vyhradené.