Aktuality

Signatár Globálneho paktu OSN


Výsledky spoločnosti Beck & Pollitzer, ako spoločnosti hájacej princípy firemnej zodpovednosti sa dosahujú hlavne vďaka našej prioritizácii v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti, ako aj dôležitosti, ktorú kladieme na etické pracovné postupy. Nedávno sme formálne deklarovali svoj záväzok rozširovať náš zámer – princípy firemnej zodpovednosti tým, že sme sa stali signatármi Globálneho paktu Organizácie Spojených národov Dohode – globálnej platforme pre vývoj, implementáciu a propagáciu zodpovedných a férových obchodných praktík.
Globálny pakt OSN vyzýva spoločnosti, aby všetky svoje činnosti a stratégie zladili s desiatimi základnými princípmi v oblasti ľudských práv, práv zamestnancov, životného prostredia a boja proti korupcii pri súčasnej podpore v plnení cieľov OSN, ako aj problémov vyplývajúcich z Cieľov dlhodobého udržateľného rozvoja (SDGs).
„V súlade s naším záväzkom dodržiavať tieto zásady, spoločnosť Beck & Pollitzer je hrdá na to, že môže zosúladiť všetky svoje aktivity s očakávaniami našich akcionárov v súvislosti s naším ekonomickým, sociálnym a environmentálnym vplyvom. Zaviazali sme sa vykonávať naše obchodné aktivity čestne a v plnom súlade s medzinárodnými predpismi, pričom neustále hľadáme lepšie, bezpečnejšie, nákladovo efektívnejšie a udržateľnejšie metódy práce,“ poznamenal Andrew Hodgson, Generálny riaditeľ.

 • Dlhoročné partnerstvo s poprednou technologickou spoločnosťou


  Dlhoročné partnerstvo s poprednou technologickou spoločnosťou z oblasti automatizácie a mechanizácie a dodávateľom technológie pre e-mobilitu. Začiatky úspešnej spolupráce s našim globálne pôsobiacim klientom sa datujú do roku 2008. Nižšie uvádzam…
 • Bezpečnostné školenie pre práce vo výškach


  Keď je bezpečnosť najvyššou prioritou My v spoločnosti Beck & Pollitzer podnikáme kroky, aby sme zabezpečili, že všetci naši klienti a zamestnanci vedia, akú dôležitosť prikladáme ochrane našich zamestnancov. Jednou z oblastí, na ktoré sa zame…
 • Relokácia hygienicko-medicínskeho zariadenia


  Beck & Pollitzer Rusko pokračuje v spolupráci s jedným z popredných svetových výrobcov hygienických a medicínskych produktov. Projekt zahŕňal premiestnenie výrobných liniek medzi dvoma miestami v regióne Tula, južne od Moskvy.
 • Montáž turbíny vo Francúzsku


  Montáž turbíny vo Francúzsku – úspešne dokončená vďaka tímu Beck & Pollitzer Francúzsko Beck & Pollitzer Francúzsko dokončil inštaláciu turbíny pre talianskeho výrobcu v oblasti ORC (Organický Rankinov Cyklus). Práce zahŕňali pripojenie tu…
 • Inštalácia linky Shell body


  Inštalácia novej linky pre výrobu hybridných vozidiel v priestoroch karosárne Beck & Pollitzer Česká republika dokončili inštaláciu liniek Shell body, ktoré použije svetový výrobca automobilov pri výrobe nového hybridného automobilu pre rok 20…
Latest Tweets

Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Všetky práva vyhradené.