Aktualności

Uczestniczymy w inicjatywie UN Global Compact


Jesteśmy dumni z przystąpienia do UN Global Compact

Historia firmy Beck & Pollitzer jest przykładem zrównoważonego biznesu. To wynik naszego zaangażowania w sprawy zdrowia i bezpieczeństwa oraz tego jaką wagę przywiązujemy do etyki pracy. Niedawno oficjalnie zadeklarowaliśmy nasze zobowiązanie do rozszerzenia naszej odpowiedzialności, stając się sygnatariuszem United Nations Global Compact globalnej platformy rozwoju, wdrażania i promocji odpowiedzialnych praktyk biznesowych.

UN Global Compact jest skierowany do firm na całym świecie. Firmy te dążą do dostosowania swoich działań i strategii do dziesięciu powszechnie akceptowanych zasad w dziedzinie praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji, a także do podjęcia działań wspierających cele i kwestie ONZ ucieleśnione w Cele Zrównoważonego Rozwoju.

„Zgodnie z naszym zobowiązaniem do przestrzegania tych zasad, Beck & Pollitzer z dumą dostosowuje nasze działania do oczekiwań naszych interesariuszy w odniesieniu do naszego wpływu gospodarczego, społecznego i środowiskowego. Zobowiązujemy się do prowadzenia naszej działalności biznesowej w sposób uczciwy i w pełnej zgodności z międzynarodowymi przepisami, jednocześnie stale poszukując lepszych, bezpieczniejszych, bardziej opłacalnych i zrównoważonych metod pracy” – powiedział Andrew Hodgson, dyrektor generalny.

 • Instalacja automatycznego magazynu


  Beck & Pollitzer podjął się realizacji kolejnego projektu automatyzacji magazynu dla producenta nabiału, który zakończył się sukcesem i terminem. Zadanie obejmowało instalację w pełni zautomatyzowanego systemu magazynowego, który będzie działa…
 • Instalacja linii do produkcji taśm w Indiach


  Oddział Beck & Pollitzer w Indiach niedawno zakończył projekt instalacji przemysłowej dla producenta gumy i tworzyw sztucznych, w tym pasów transmisyjnych stosowanych w samochodach i motocyklach. Naszym głównym zadaniem było fabrykacja i monta…
 • Projekt rozbiórki dla producenta samochodów na Węgrzech


  Firmy motoryzacyjne muszą dostosowywać się do zmieniających się rynków i wdrażać kolejną generację urządzeń do produkcji samochodów, dlatego istniejące stare linie produkcyjne muszą zostać usunięte. Z tego powodu lokalny producent samochodów w pół…
 • Relokacja maszyn produkcyjnych we Włoszech


  Oddział Beck & Pollitzer w Czechach został wybrany na wykonawcę relokacji przez naszego klienta IMI, światowego lidera w projektowaniu i produkcji zaworów oraz hydraulicznych systemów uruchamiających do krytycznych zastosowań w przemyśle petro…
 • Demontaż prasy kuźniczej Komatsu


  Oddział Beck & Pollitzer z Węgier pomyślnie zrealizował projekt demontażu maszyny dla renomowanego producenta części samochodowych. Naszym zakresem prac było dopasowanie, rozłączenie, demontaż, spakowanie i załadunek prasy kuźniczej na samocho…
Najnowsze Tweety

Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.