Skip to main content

Aktualności

Uczestniczymy w inicjatywie UN Global Compact


Jesteśmy dumni z przystąpienia do UN Global Compact

Historia firmy Beck & Pollitzer jest przykładem zrównoważonego biznesu. To wynik naszego zaangażowania w sprawy zdrowia i bezpieczeństwa oraz tego jaką wagę przywiązujemy do etyki pracy. Niedawno oficjalnie zadeklarowaliśmy nasze zobowiązanie do rozszerzenia naszej odpowiedzialności, stając się sygnatariuszem United Nations Global Compact globalnej platformy rozwoju, wdrażania i promocji odpowiedzialnych praktyk biznesowych.

UN Global Compact jest skierowany do firm na całym świecie. Firmy te dążą do dostosowania swoich działań i strategii do dziesięciu powszechnie akceptowanych zasad w dziedzinie praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji, a także do podjęcia działań wspierających cele i kwestie ONZ ucieleśnione w Cele Zrównoważonego Rozwoju.

„Zgodnie z naszym zobowiązaniem do przestrzegania tych zasad, Beck & Pollitzer z dumą dostosowuje nasze działania do oczekiwań naszych interesariuszy w odniesieniu do naszego wpływu gospodarczego, społecznego i środowiskowego. Zobowiązujemy się do prowadzenia naszej działalności biznesowej w sposób uczciwy i w pełnej zgodności z międzynarodowymi przepisami, jednocześnie stale poszukując lepszych, bezpieczniejszych, bardziej opłacalnych i zrównoważonych metod pracy” – powiedział Andrew Hodgson, dyrektor generalny.


    Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.