Skip to main content

Novinky

Signatář Globálního paktu OSN


Hrdý signatář Globálního paktu OSN

Společnost Beck & Pollitzer jakožto odpovědný podnikatel, odhaluje své výsledky díky své oddanosti zdraví a bezpečnosti a důležitost, kterou klade na etické pracovní postupy. Nedávno jsme formálně deklarovali svůj závazek rozšiřovat naši odpovědnou praxi tím, že jsme se stali signatáři Organizace spojených národů Global Compact dohoda, globální platforma pro vývoj, implementaci a propagaci odpovědných obchodních praktik.

Globální pakt OSN je výzvou společnostem na celém světě, aby sladily své operace a strategie s deseti všeobecně uznávanými zásadami v oblasti lidských práv, práce, životního prostředí a boje proti korupci a aby přijaly opatření na podporu cílů a problémů OSN obsažených v cíle udržitelného rozvoje (SDG).

„V souladu s naším závazkem dodržovat tyto zásady společnost je Beck & Pollitzer hrdý na to, že může sladit naše aktivity s očekáváními našich zainteresovaných stran ve vztahu k našemu ekonomickému, sociálnímu a environmentálnímu dopadu. Jsme odhodláni provádět naše obchodní aktivity poctivě a v plném souladu s mezinárodními předpisy a zároveň neustále hledat lepší, bezpečnější, nákladově efektivnější a udržitelné metody práce,“ poznamenal Andrew Hodgson, CEO.


    Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Všechna práva vyhrazena.