Skip to main content

Aktuality

Montáž turbíny vo Francúzsku


Montáž turbíny vo Francúzsku – úspešne dokončená vďaka tímu Beck & Pollitzer Francúzsko

Beck & Pollitzer Francúzsko dokončil inštaláciu turbíny pre talianskeho výrobcu v oblasti ORC (Organický Rankinov Cyklus). Práce zahŕňali pripojenie turbíny na prípojku hlavného potrubia, ako aj tlakové skúšky a ďalšie kľúčové úpravy.
Tím začal inštaláciu vyložením a umiestnením jednotlivých komponentov, ktoré sa použili na inštaláciu a montáž turbíny. Najťažšie zo zariadení vážilo 30 ton, takže využívanie našich firemných princípov BOZP bolo najvyššou prioritou.
Jednou z výziev, ktorým náš tím čelil bolo plánovanie. Hrozilo riziko, že hmotnosť zariadenia povedie k ťažkostiam s polohovaním, čo môže mať za následok oneskorenie projektu. Tomu sa však podarilo predísť vďaka efektívnemu projektovému riadeniu, čo viedlo k tomu, že proces inštalácie sa dokončil načas.
Vďaka profesionalite tímu Beck & Pollitzer, ktorý bol organizovaný a vysoko kompetentný, bol projekt dokončený včas a k veľkej spokojnosti klienta.


    Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Všetky práva vyhradené.