Skip to main content

Aktuality

Úspešný projekt v oblasti zdvíhania ťažkých bremien


Projekt v oblasti zdvíhania ťažkých bremien: bezpečná realizácia a spokojnosť klienta

Bez ohľadu na to, aké nekonvenčné podmienky nastanú, náš tím má na zdvíhanie ťažkých bremien vždy odhodlanie, vytrvalosť a potrebné zručnosti. Pre klienta z oblasti hliníkárskeho priemyslu na juhozápade USA si kompletná montáž systému na vytláčanie a masívna inštalácia vytláčacieho lisu s hmotnosťou 4 400 ton vyžadovala odbornosť našich zamestnancov v oblasti zdvíhania ťažkej technológie a silu nášho 400-tonového portálového systému, vysokozdvižného vozíka R120 a Hydraulického lisového vozíka.

Projekt prebiehal striedavo ako v chladnom, tak aj v horúcom počasí. Náročné podmienky pre práce vonku v chlade, daždi a silnej horúčave nás však nijako neovplyvnili pri výstavbe stien závodu. Napriek nezvyčajnej výzve denno-denného zápasu s drsnými vonkajšími podmienkami počas niekoľkých mesiacov, náš odhodlaný tím pri prácach vyžadujúcich zdvíhanie ťažkých zariadení, podporovaný našimi výkonnými zdvíhacími strojmi bol schopný dokončiť všetky tieto ťažké inštalácie včas, bezpečne a ku spokojnosti klienta.


    Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Všetky práva vyhradené.