Skip to main content

Aktuality

Medzinárodná relokácia na kľúč pre významného dodávateľa automobilových súčiastok


Spoločnosť Beck & Pollitzer Maďarsko získala od amerického dodávateľa pre automobilový priemysel kompletný projekt relokácie na kľúč. Náš tím dostal za úlohu premiestniť montážne a formovacie stroje s príslušenstvom z Nemecka do Maďarska.

Tento rozsiahly projekt relokácie strojov, ktorý bol úspešne ukončený po 3000 projektových hodinách, zahŕňal elektrické a mechanické inštalácie ako aj prepravné služby. Hlavnou výzvou bola skutočnosť, že klient si nemohol dovoliť odstávku výrobnej linky. Presun bol preto naplánovaný na 10 etáp rozložených do 1 roka. S cieľom maximalizovať efektivitu spoločnosť Beck & Pollitzer Maďarsko pridelila rovnakých pracovníkov do všetkých fáz projektu, čo viedlo k bezpečnému a hladkému presunu technológie.

Použitím výlučne elektrického zariadenia na zdvíhacie operácie na mieste demontáže aj inštalácie sme mohli zabezpečiť práce bez znečistenia a environmentálnej záťaže. S viac ako 30 globálnymi pobočkami môžeme podporiť akýkoľvek projekt bezpečnej relokácie strojov po celom svete. Ak chcete, aby spoločnosť Beck & Pollitzer zrealizovala váš medzinárodný projekt relokácie, obráťte sa na svoju miestnu pobočku.


    Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Všetky práva vyhradené.