Skip to main content

Novinky

Mezinárodní stěhování na klíč pro špičkového dodavatele automobilových dílů


Společnost Beck & Pollitzer Maďarsko získala od amerického dodavatele automobilového průmyslu zakázku na kompletní stěhování na klíč. Náš tým musel přemístit montážní a lisovací stroje s příslušenstvím z Německa do Maďarska.

Tento rozsáhlý projekt přemístění strojů, který byl úspěšně dokončen po 3000 projektových hodinách, zahrnoval elektrické a mechanické instalace a přepravní služby. Hlavní výzvou byla skutečnost, že si klient nemohl dovolit odstávku výrobní linky. Proto bylo přemístění naplánováno na 10 etap rozložených do celého roku. V zájmu maximalizace efektivity přidělila společnost Beck & Pollitzer Hungary na všechny etapy projektu stejné pracovníky, což vedlo k bezpečnému a hladkému přemístění.

Díky použití výhradně elektrických zařízení pro zvedací operace na místě demontáže i montáže jsme mohli zajistit, aby přemístění nezpůsobilo žádné znečištění. Díky více než 30 pobočkám po celém světě můžeme podpořit jakýkoli projekt stěhování strojů, a to bezpečným způsobem, po celém světě. Pokud chcete, aby společnost Beck & Pollitzer provedla váš mezinárodní projekt stěhování, kontaktujte prosím vaši místní pobočku.


    Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Všechna práva vyhrazena.