Skip to main content

Aktuality

Presun výrobných zariadení v Taliansku


Spoločnosť Beck & Pollitzer Česká Republika bola nominovaná za dodávateľa na presun zariadení našim klientom IMI, svetovým lídrom v dizajne a výrobe ventilov a hydraulických ovládacích systémov pre kritické aplikácie v petrochemickom priemysle.

Hlavnou úlohou tohto relokačného projektu bolo premiestnenie výrobných strojov z prenajatých priestorov do novej výrobnej haly vzdialenej 20 kilometrov. Na dokončenie tohto projektu náš odborný tím vykonal rôzne práce v rámci premiestnenia, ako je demontáž, premiestnenie, umiestnenie a vyrovnanie 26 strojov vrátane 5-osových CNC strojov, sústruhov, brúsok a tvárniacich strojov.

Celkom 19 pracovníkov používalo rôzne zdvíhacie zariadenia a techniku ako 5T, 7T a 8t VZV a 100t mobilné žeriavy. Celková hmotnosť premiestneného zariadenia bola 400 ton a najťažší kus bol 85t Alexa Monti MMC 60 MCS 140. Foto poskytnuté s láskavým dovolením spoločnosti IMI.

Jednou z hlavných výziev, ktorým náš tím čelil, bola nedostatočná podpora zo strany pôvodného výrobcu hlavného zariadenia (Alexa Monti), keďže spoločnosť už nefungovala. Napriek týmto výzvam bol projekt dokončený včas a k plnej spokojnosti nášho klienta.

Ako jeden z popredných svetových poskytovateľov inžinierskych služieb a s viac ako 150-ročnými skúsenosťami môže Beck & Pollitzer realizovať projekty v širokej škále priemyselných odvetví. Ak chcete, aby sme vám pomohli s ďalším projektom premiestnenia strojov, obráťte sa na jednu z miestnych pobočiek.


    Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Všetky práva vyhradené.