Skip to main content

Presun strojov z Maďarska na Slovensko


Beck & Pollitzer ukončilo projekt relokácie strojov pre klienta z prostredia automobilového priemyslu. Projekt sa podarilo zdarne ukončiť vďaka spolupráci dvoch našich jednotiek z Maďarska a zo Slovenska.
Relokácia strojov sa začínala v Maďarsku v priestoroch klienta. Stroje a ich súčasti sa rozobrali, paletovali a zbalili pre transport. Následne sa naložili na prepravné vozidlá pomocou vysokozdvižných vozíkov, pracovných kĺbových plošín a mobilných a city žeriavov. Stroje sa presunuli do priestorov klienta na Slovensku, kde sa vyložili za použitia našej najmodernejšej zdvíhacej techniky.
Koordinácia medzi našimi dvomi tímami výrazne pomohla prekonať rozličné výzvy počas medzinárodného transportu, obmedzení v dôsledku pandémie COVID 19 ako aj tesných časových plánov.
Práce boli ukončené po 5 týždňoch v rámci časového a finančného plánu ku veľkej spokojnosti klienta. Ak by ste chceli aby aj vám Beck & Pollitzer pomohol s presunom strojov , prosím neváhajte nás kontaktovať.


Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Všetky práva vyhradené.