Skip to main content

Aktuality

Vykládka a presun výrobných zariadení


Celosvetová spoločnosť, ktorá navrhuje a vyrába elektrotechnické komponenty pre viacero priemyselných odvetví nám zverila presťahovanie výrobných zariadení z ich nemeckého závodu do českého závodu v Trutnove.

Pred začatím prác sa uskutočnilo stretnutie BOZP českého tímu Beck & Pollitzer, aby si vysvetlili celý proces. Okrem toho boli zákazníkovi predložené dôležité dokumenty, ako sú hodnotenia rizík, pracovné postupy, plány zdvíhania, školenia BOZP a príslušné licencie. Zákazník tieto aktivity ocenil, pretože niektoré operácie boli vysoko rizikové.

Po demontáži strojného zariadenia v Nemecku, ktorú vykonala miestna strojárska firma, bola hlavnou náplňou práce nášho tímu v rámci tohto projektu relokácie strojov, vyloženie zariadenia a jeho presun na 4. poschodie do priestoru inštalácie. Po 528 projektových hodinách náš tím 7 pracovníkov úspešne dokončil tento projekt aj za pomoci 5t vysokozdvižných vozíkov a dvoch mobilných žeriavov 55t.

Sme veľmi radi, že projekt bol dokončený bezpečne a včas – a navyše sme mohli asistovať nášmu klientovi pri jeho prvom medzinárodnom projekte presunu výrobných technológií. Tešíme sa na spoločnú prácu na ďalšom projekte! Ako spoločnosť so 160-ročnými skúsenosťami v poskytovaní inžinierskych služieb pre rôzne priemyselné odvetvia vám vieme pomôcť s akýmkoľvek projektom relokácie. Obráťte sa na jednu z našich miestnych pobočiek.


    Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Všetky práva vyhradené.