Skip to main content

Aktuality

Inštalácia výrobnej linky pre veľkého výrobcu potravín v Indii


Beck & Pollitzer India úspešne dokončila montáž výrobnej linky pre veľkého výrobcu potravín v Indii.

Poskytnuté služby zahrňovali presun, zdvíhanie, vyloženie a následný presun technológie na miesto inštalácie a inštaláciu jednotlivých strojov. Náš tím tiež zabezpečil výrobu, montáž a uvedenie do prevádzky prepojovacieho potrubného systému SS 304, plošinovej konštrukcie SS304 a MS, tepelnej a chladovej izolácie ako aj inštalácie polykarbonátových dosák.

Presun ťažkej technológie si vyžadoval použitie ťažkej techniky, ako napr. 80 tonový žeriav a 15 tonový Farhana & Boom zdvíhací systém. Takáto obrovská akcia akou bola inštalácia tejto linky si vyžadovala veľký počet pracovníkov. Projektový manažér dohliadal na proces montáže pri spolupráci 2 projektových technikov, 7 supervízorov, 3 technikov BOZP, 80 mechanikov a 2 elektrikárov.

Projektové výzvy

Medzi najväčšie výzvy v rámci presunu ťažkej technológie patrili hlavne presun vzduchovej techniky do výšky 3. poschodia v rámci TM budovy, ako aj inštalácia a výstavba sila. Ďalšou veľkou výzvou bola inštalácia plošiny SS304, ktorá vážila 110 ton. Našťastie, vďaka profesionalite a efektívnej koordinácii práce našich zamestnancov, ani takéto výzvy nebránili nášmu tímu v tom aby dokončili všetky práce na projekte v stanovenom časovom horizonte.

V prípade záujmu o presun vašej ťažkej technológie, priemyselnej technológie a výrobných liniek nás neváhajte kontaktovať. Contact us


    Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Všetky práva vyhradené.