Skip to main content

Aktuality

Romain Prouvost – nový výkonný riaditeľ skupiny Beck & Pollitzer


S potešením oznamujeme, že Romain Prouvost bol vymenovaný za výkonného riaditeľa (CEO) spoločnosti Beck & Pollitzer s účinnosťou od 14. júla 2023.

Romain má pozoruhodné množstvo priemyselných znalostí a skúseností, pretože je súčasťou našej spoločnosti už od roku 2004. Jeho vynikajúce vodcovské schopnosti a neochvejné zameranie z neho robia ideálneho kandidáta na vedenie našej spoločnosti do ďalšej fázy strategického rastu.

Odkaz Romaina Prouvosta „Cítim sa poctený, že môžem viesť ako generálny riaditeľ spoločnosti Beck & Pollitzer. Odrážajúc svoje takmer 20-ročné skúsenosti v rámci organizácie, pevne verím, že náš úspech stojí na dvoch základných pilieroch: na našich ľuďoch a duchu spolupráce v rámci našej siete. Naši zamestnanci sú „krvou“ nášho podnikania. Spoločne naša kolektívna odbornosť prevyšuje odbornosť akejkoľvek konkurencie a keď pracujeme harmonicky, dosahujeme výnimočné výsledky. Táto synergia bude slúžiť ako základ pre náš budúci rast.“


    Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Všetky práva vyhradené.