Skip to main content

Interná relokácia lisu v Hombergu (Nemecko)


Spoločnosť Beck & Pollitzer Nemecko bola poverená celosvetovým odborníkom v oblasti vysokopevnostných spojovacích prvkov pre mobilitu a mimo nej, aby premiestnila tri lisy v Hombergu v Nemecku.

Okrem mechanickej a elektrickej demontáže/opätovnej montáže tento projekt premiestnenia strojového zariadenia zahŕňal aj záverečné testovanie s dokumentáciou (DGUV V3) podľa požiadaviek nemeckých inštitúcií sociálneho úrazového poistenia.

Počas troch týždňov trvania tohto projektu sme premiestnili jednotlivé stroje vrátane lisu s ovládacími skriňami, navíjacieho a ťahacieho stroja a stroje s hmotnosťou do 44 ton boli bezpečne presunuté cez haly aj napriek prebiehajúcej výrobe.

Súčasťou prác bola aj úprava podlahovej vane a vytvorenie nových káblových žľabov zapustených do podlahy. Náš tím naplánoval vhodné rozvrhnutie a koordináciu, keďže práce bolo možné vykonávať len cez víkendy mimo hlavnej pracovnej doby výroby na prevádzke.

Náš odborný tím, ktorý pozostával z mechanikov, elektrikárov, supervízorov ako aj manažmentu BOZP, tvrdo pracoval na dokončení projektu načas a k úplnej spokojnosti klienta. Ak potrebujete pomoc s ďalším projektom premiestnenia strojov, obráťte sa na miestnu pobočku.


    Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Všetky práva vyhradené.